Moje Notatki

Historia Polski – cz.624

In historia starożytna on Listopad 11, 2009 at 11:24 pm

Po 1717 r. Rzeczpospolita przestała dysponować liczącą się w stosun­kach europejskich armią
Zaniedbano nawet i tego, by z kilkunastotysięcz­nego wojska stworzyć kadrę umożliwiającą pomnożenie jego liczby w ra­zie potrzeby. Przez dłużej niż pół wieku Rzeczpospolita była praktycznie rozbrojona i tradycje wojskowe uległy znacznemu osłabieniu. Żadne pań­stwo nie mogło sobie bezkarnie pozwolić na takie zaniedbanie. Jeżeli od­powiedzialność za taki stan rzeczy spada głównie na samą społeczność szlachecką, to równoczesny uwiąd polskiej dyplomacji był rezultatem działalności samego króla i jego saskich doradców. Skrępowany w poczy­naniach dyplomatycznych przez uzależnienie ich od zgody sejmu czy se­natu August II wolał posługiwać się dyplomacją saską, podporządkowaną mu w większym stopniu niż polska. Trzeba przyznać, że rozbudował on znakomicie sieć dyplomatyczną w całej Europie, mając stałe przedstawi­cielstwa we wszystkich niemal państwach. Jego posłowie i rezydenci zapewniali mu dobrą orientację w wydarzeniach polityki europejskiej, sprawnie także wywiązywali się na ogół z powierzanych im misji. Można chyba bez przesady stwierdzić, że sieć dyplomatyczna Wettina należała do najlepszych w tym czasie. Polacy odgrywali w niej jednak drugorzędną rolę. Nie brakowało wśród nich wprawdzie ludzi utalentowanych, jak Sta­nisław Poniatowski, który jednak zdobył sobie poczesne miejsce między dyplomatami europejskimi na służbie obcej, u Karola XII. August II przeznaczał Polaków do misji o drugorzędnym charakterze (z wyjątkiem stosunków z Porta i Krymem), a z czasem doprowadził do całkowitego nie­mal zaniku polskiej służby dyplomatycznej. Sytuacja taka utrzymała się i za panowania Augusta III, co odbiło się fatalnie i na stanie kadry dyplo­macji polskiej, gdy ustały związki „z Saksonią, i na orientacji polskiej w sprawach międzynarodowych. W ograniczonym tylko stopniu mogła te braki wyrównać rozwijającą się wtedy prywatna dyplomacja magnatów czy kontakty z licznymi przy dworze Augustów posłami obcymi, którzy bardziej niż, polskich cenili sobie wpływowych ministrów saskich.
Stan wojskowości i dyplomacji polskiej najlepiej charakteryzuje rezy­gnację Rzeczypospolitej z odgrywania poważniejszej roli w polityce mię­dzynarodowej. Przy żywej działalności politycznej sasko-wettińskiej, Rzeczpospolita zachowuje zwykle bierne stanowisko. W tym właśnie okre­sie Polska staje się ostatecznie przedmiotem w polityce innych państw europejskich. Na tle ambitnych planów Augusta II jest to sytuacja para­doksalna, ale zrozumiała, jeżeli się uwzględni rolę jaka w zamysłach króla miała przypaść Saksonii w jej związku z Polską, rolę hegemonia polityczne­go i eksploratora potencjału gospodarczego Rzeczypospolitej.

b.Polska wobec wielkiej wojny północnej

Początkowo unia personalna z Saksonią zdawała się otwierać przed Polską perspektywy poprawy jej sytuacji międzynarodowej. Połączenie potencjału militarnego i dyplomatycznego obu krajów dawało dobre możli­wości oddziaływania na stosunki środkowoeuropejskie, szczególnie po oczekiwanej długo pacyfikacji z Turkami. Jakkolwiek też sojusznicy Rze­czypospolitej z wojny tureckiej, papież, cesarz, a także car Piotr I, zde­cydowanie popierali kandydaturę Wettina do tronu polskiego, to przecież dla Austrii, a w pewnej mierze i Rosji, wygodniejszym królem byłby bardziej zależny od sąsiadów Jakub Sobieski. Prędko zrozumiał ten zwrot w sytuacji środkowoeuropejskiej Ludwik XIV i puszczając w niepamięć klęskę elekcyjną przystąpił do rokowań z Augustem II, by zyskać jego poparcie przeciwko Austrii w zbliżającym się konflikcie o tron hiszpań­ski.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: