Moje Notatki

Historia Polski – cz.686

In historia polski 1914 2005 on Listopad 15, 2009 at 7:17 pm

Wydarzenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej naświetlają liczne wydawnictwa korespondencji. M
in. można wymienić korespondencję krajową Stanisława Augusta, wyd. przez B. Zaleskiego (Poznań 1872), korespondencję ks. Józefa Poniatowskiego z królem wyd. przez B. D e m-bińskiego (Lwów 1904). Wśród korespondencji luminarzy tej doby wyróżnia się Archiwum Wybickiego, t. I, wyd. przez A. Skałkow-skiego (Poznań 1948), korespondencja I. Krasickiego (t. I-II) oprać, przez Z. G o l i ń s k i e g o, M. K l i m o w i c z a – i R. W o ł o s z y ń-skiego pod red. T. Mikulskiego (Wrocław 1958), A. Naruszewi-cza oprać, przez J. P l a 11 a, także pod red. T. Mikulskiego (Wrocław 1959), F. Karpińskiego (oprać, przez T. Mikulskiego, Wrocław 1958), J. Śniadeckiego, wyd. przez L. Kamykowskiego, M. C h a m-cównę i S. Tyńca, t. I-II (1932-1954). Czasy Targowicy ilustrują gazetki pisane z Warszawy wyd. przez M. Rymszynę i A. Zahor-sklego: Tajna korespondencja z Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego (Warszawa 1961).
Wydawnictwa poświęcone dziejom dyplomatycznym przedstawiają się ze strony polskiej bardzo skromnie. Z dawniejszych publikacji materiały do drugiego i trzeciego rozbioru znalazły się w cz. II Ostatnich lat panowania Stanislawa Augusta W. Kalinki (Poznań 1868) i w publikacji B. Dembińskiego, Źródła do dziejów drugiego i trzeciego rozbioru Polski (Lwów 1902). Z nowszych pozycji można wymienić opracowane przez J. Łojka materiały misji petersburskiej: Z korespondencji Stanisława Augusta z posłem połskim w Petersburgu Augustem Debołi (Warszawa 1964). W tej dziedzinie podstawowe znaczenie mają wydawnictwa obce, niemieckie, jak A. B e e r a, Die erste Teiłung Polens – Documente (Wiedeń 1873), czy korespondencji Fryderyka II (por. cz. l, s. 188), Marii Teresy, Józefa II, Kaunitza i innych, a także publikacje rosyjskie, jak Archiw Gosudarstwiennogo Sowieta (Petersburg 1869), Sbornik wojenno-istoriczeskich matieriałow (Petersburg 1892-1895) czy Sbornik Impieratorskogo Russkogo Istroiczeskogo Obszczestwa (Petersburg 1867-1915).
Ważnym uzupełnieniem tych materiałów jest olbrzymia literatura pamiętnikarska. Bliżej o dawniejszych wydawnictwach informuje E. Maliszewski, Bibliografia pamiętników polskich i Polski dotyczących (Warszawa 1928). Z późniejszych publikacji na uwagę zasługują pamiętniki M. Matuszewicza (Warszawa 1971), A. Trębickiego o sejmie 1793 i insurekcji (Warszawa 1967), J. Kilińskiego (Warszawa 1958), A. Magiera (Wrocław 1963), J. U. Niemcewicza (Warszawa 1957). Relacje cudzoziemskich pamiętnikarzy o Polsce zbiera wydawnictwo Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, pod red. W. Zawadzkiego (t. I – II, Warszawa 1963).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: