Moje Notatki

Historia Polski – cz.541

In krótka historia polski on Listopad 22, 2009 at 5:24 pm

Kartografia polska uczyniła dalsze postępy, szczególnie w związku z potrzebami sztuki wojennej. Większość jednak map i planów z tego okresu jest nie wydana
W latach czterdziestych XVIII w. rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowej mapy Rzeczypospolitej. Ukazała się ona dopiero w 1772 r.; przedtem wydane zostały tylko osobne mapy Litwy i Prus Królewskich. Pomocnicze dla pracy historyka zabytki sztuki wynotowuje Katalog zabytków sztuki. Dla tego okresu specy­ficzne znaczenie mają szlacheckie portrety trumienne. Informuje o nich częściowo T. Dobrowolski, Polskie malarstwo portretowe (Kraków 1948).

2.Załamanie się gospodarcze Rzeczypospolitej

a.Zniszczenia wojenne

Źródła załamania się gospodarczego Rzeczypospolitej, które nastąpiło w drugiej połowie XVII w., były przedmiotem różnorodnych interpretacji w polskiej nauce historycznej. Dawniejsi historycy dość zgodnie doszuki­wali się zasadniczej jego przyczyny w zniszczeniach wojennych z połowy XVII w. W Polsce Ludowej teza ta została początkowo stanowczo zakwes­tionowana. Przeciwko katastroficznemu traktowaniu zniszczeń wojennych wystąpił zwłaszcza Witold Kula, który uważał, że mogły one tylko przy­spieszyć proces rozkładu gospodarki feudalnej rozpoczęty już przedtem. Badania innych historyków gospodarczych wiązały początki tego rozkładu z przełomem XVI i XVII w., wyprowadzając go z elementów regresywnych tkwiących w gospodarce folwarczno-pańszczyźnianej. I te twierdze­nia nie dały się utrzymać w całej rozciągłości. Przeprowadzona w świa­towej literaturze historycznej dyskusja nad tzw. kryzysem XVII w. wykazała, że trudności ekonomiczne były zjawiskiem dość powszechnym w tym okresie, że miały one co najmniej ogólnoeuropejski charakter, co przejawiało się m. in. w ogólnej depresji cen. Polska gospodarka folwarczno-pańszczyźniana usiłowała, jak o tym była mowa, przystosować się do tych zmienionych warunków rynkowych. Zastosowa­ne rozwiązanie, jak to najtrafniej ujął chyba Andrzej Wyczański, pocią­gało za sobą wszakże z czasem obniżenie poziomu techniki, spadek wydajności i pauperyzację ludności wiejskiej. Budzi się wszakże pytanie, czy był to już przejaw kryzysu gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, jak twierdzi część historyków, i czy nie trzeba było dodatkowych czynników, by gospodarka Polski uległa załamaniu nie mającemu odpowiednika w są­siednich krajach, gdzie dominował ten sam typ gospodarki rolnej.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: