Moje Notatki

Historia Polski – cz.375

In historia polski w skrocie on Listopad 23, 2009 at 6:01 pm

Dawna historiografia polska uważała traktat krakowski za poważny błąd polityczny. Stanowisko takie wynikało, jak podkreślił Władysław Pociecha, z przesadnej oceny możliwości strony polskiej
Na traktacie za­ciążył przecież fakt lekceważenia Hohenzollernów przez ówczesną dyplo­mację polską. Można było bowiem przypuszczać, że dalsza ewolucja nastą­pi w kierunku ściślejszego scalenia Księstwa Pruskiego z Polską. Jeżeli stało się odwrotnie, było to zarówno wynikiem nowych błędów polityki polskiej, jak i aktywności polityki dynastycznej Hohenzollernów. Obsadze­nie na tronie książęcym członka tego rodu pociągnęło groźne dla państwa polskiego skutki. Władający Brandenburgią Hohenzollernowie dążyli bo­wiem wyraźnie do rozszerzenia swych wpływów na ziemiach polskich. Już w 1455 r. wykupili z rąk krzyżackich Nową Marchię. Później skierowali swe zainteresowania na Pomorze Zachodnie. Przez pewien czas Polska zdo­łała powstrzymać ich agresywne dążenie na tym terenie. Za panowania jednego z potężniejszych władców Pomorza Szczecińskiego, Bogusława X, zarysowały się tendencje do zjednoczenia jego państwa z Polską. Poślubił on córkę Kazimierza Jagiellończyka, a w 1513 i 1518 r. wystąpił z propo­zycją zjednoczenia czy wieczystego przymierza z Polską. Myśl tę popierał prymas Jan Łaski wraz ze szlachtą wielkopolską, jednak przeważyło sta­nowisko magnatów małopolskich, zwłaszcza Szydłowieckich, obawiających się, że może to naruszyć dobre stosunki z cesarzem, a także margrabiami brandenburskimi. Negatywna decyzja ułatwiła wzrost wpływów branden­burskich. W 1529 r. Pomorze Szczecińskie musiało zawrzeć układ dyna­styczny z Brandenburgią, przewidujący, że w przypadku wygaśnięcia miejscowej dynastii księstwo przejdzie we władanie Hohenzollernów. Jeżeli dodać do tego powołanie w 1539 r. na arcybiskupa ryskiego brata Albrechta, Wilhelma Hohenzollerna, widać, jak silna stawała się pozycja Hohenzollernów już w pierwszej połowie XVI w. w tej części wybrzeża bałtyckiego, która szczególnie interesowała Polskę i Litwę.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: