Moje Notatki

Historia Polski – cz.795

In wojciech roszkowski historia polski on Listopad 25, 2009 at 4:05 am

Stosunkowo skromnie przedstawiają się wydawnictwa dotyczące pierwszych lat porozbiorowych. Do ważniejszych publikacji należą: Listy Znakomitych Polaków wyjaśniające historią Legionów Polskich (Kraków 1831); Amilkar Kosiński We Włoszech (Poznań 1877); W
Smoleńskiego, Emigracja polska 1795-1797 (PH 1910), a także wspomniane wydawnictwo A. Skałkowskiego, Archiwum Wybickiego (1948-1950). Spośród wydawnictw niemieckich wymienić można Materialien zur Geschichte polnischer Landesteilen unter preussischen Verwaltung (Leipzig 1861), z austriackich Zeissberga, Quellen zur Geschichte der Politik Oesterreichs (Wien 1885-1890), z rosyjskich niektóre tomy wspomnianego poprzednio. Sbornika Impieratorskogo Russkogo Istoriczeskogo Obszczestwa.
Obficiej przedstawiają się wydawnictwa związane z dziejami Księstwa Warszawskiego. Podstawowe znaczenie ma Correspondance de Napoleon I, t. I-XXXIII (Paris 1858-1870) wraz z suplementami oraz Correspondance du marechal Davout, t. I-II, wyd. K. Mazade (Paris 1885). Wśród dawniejszych polskich publikacji do ważniejszych można zaliczyć: M. Rostworowskiego, Materiały do dziejów Komisji Rządzącej z r. 1807 (Kraków 1918); M. Handelsmana, Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie, 1807-1815 (t. I-II, Kraków 1914) oraz wydany przez niego Diariusz Sejmu 1S09 r. (Kraków 1913), A. Skałkowskiego, Korespondencja ks. J. Poniatowskiego z Francją (t. I-V, Poznań 1921-1929). Ostatnio ukazało się wydawnictwo Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. Akty normatywne władzy najwyższej oprać, przez W. Rostockiego, W. Bartla i J. Kosima (t. I-IV, Warszawa 1964-1969) oraz B. Pawłowskiego Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego (t. I-II, Toruń 1960-1962). Natomiast dla przebiegu wydarzeń militarnych brak większych nowszych wydawnictw: z dawniejszych największą wartość mają A. Rembowskiego, Źródła do historii polskiego pułku lekkokonnego gwardii Napoleona I (Warszawa 1899), J. Staszewskiego, Źródła do dziejów Pomorza w czasach Księstwa Warszawskiego (Toruń 1933) oraz B. Pawłowskiego, Dziennik historyczny i korespondencja polowa generała Michała Sokolnickiego 1809 r. (Kraków 1932). Liczne materiały można znaleźć także w publikacjach francuskich, rosyjskich i austriackich poświęconych kampaniom wojennym, zwłaszcza 1809 i 1812 r. Specjalne wydawnictwa odnoszą się także do rokowań podczas kongresu wiedeńskiego; obejmują one m. in. korespondencję Talleyranda, Metternicha, Nesselrodego.
Doba Królestwa Polskiego znalazła niezbyt równomierne oświetlenie w publikacjach źródłowych. Podstawowe znaczenie dla polityki Królestwa ma Korespondencja Lubeckiego z ministrami sekretarzami stanu, wyd. przez S. Smolkę (t. I-IV, Kraków 1909). W. Tokarz ogłosił Pomniki prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej (Kraków 1932); później bardziej popularne zestawienie materiałów do dziejów Krakowa opublikowała J. Bieniarzówna, Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 (Wrocław 1951). Przebieg uwłaszczenia w Poznańskiem charakteryzują źródła wydane przez J. Klebsa, Die Landeskulturgesetzgebung, dereń Ausführung und Erfolge im Grossherzogtum Posen (Berlin 1860). Postawą Ślązaków wobec nacisków germanizacyjnych zajmuje się publikacja Polacy-ewangelicy na Dolnym Śląsku w XIX w. Ich postawa narodowo-społeczna. Wybór z akt byłego Centralnego Archiwum Ewangelickiego Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, oprac. T. Bratus, S. Golachowski, W. Roszkowska, B. Sanitowska (t. I-II, Poznań 1950-1951). Wśród wydawnictw odnoszących się do tajnych związków najobfitsze materiały zawiera Archiwum filomatów, wyd. J. Czubek, S. Szpotański (t. I-IX, Kraków 1913-1934); nową serię zaczął wydawać Z. Zgorzelski (Warszawa 1974). Zawarte tam informacje poszerza wydawnictwo aktów urzędowych w Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce (t. IX, Kraków 1897). O kontaktach polskich z dekabrystami mówi radziecka publikacja Wosstanije diekabristow; pewne informacje zawarte są też w korespondencji w. ks. Konstantego z Mikołajem I w Sbornikie Russkogo Impieratorskogo Istoriczeskogo Obszczestwat t. 131-132.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: