Moje Notatki

Historia Polski – cz.793

In krótka historia polski on Listopad 26, 2009 at 2:27 am

Inne archiwa europejskie mają raczej drugorzędne znaczenie, jakkolwiek w korespondencji dyplomatycznej, np. raportach konsulów, nie brak wzmianek b sprawach polskich
Wyjątek pod tym względem stanowią archiwa paryskie, w których ze względu na kontakty polsko-francuskie w dobie napoleońskiej znajdują się liczne materiały dotyczące Polski, a także watykańskie. W związku z emigracją polską ważne niekiedy materiały można znaleźć również w archiwach prowincjonalnych, zwłaszcza we Francji, Włoszech, Belgii i Anglii.
W tych warunkach duże znaczenie dla badaczy mają materiały przechowywane w archiwach prowincjonalnych. Stosunkowo najlepiej i najobficiej zachowały się one na obszarach objętych rządami pruskimi – obok Poznania i Gdańska znajdują się one przede wszystkim we Wrocławiu i Szczecinie. Dla Królestwa pozostały akta tylko nielicznych komisji wojewódzkich (czy później gubernialnych) – warszawskiej, radomskiej i lubelskiej, przechowywane w archiwach Warszawy, Lublina i Kielc. Ważne materiały do dziejów porozbiorowych zachowały się także w archiwach prowincjonalnych w ZSRR – w Wilnie, Kijowie i zwłaszcza we Lwowie, gdzie przechowywane są akta Gubernium Galicyjskiego.
Z innych materiałów źródłowych dla badań gospodarczych istotne są akta miejscowych władz górniczych, akta miejskie, zbiory prywatne, wcielone jako tzw. akta podworskie do różnych archiwów prowincjonalnych, a także akta przedsiębiorstw przemysłowych. Ważny, chociaż nie zawsze dostatecznie wykorzystywany, jest wreszcie materiał przechowywany w archiwach kościelnych, zwłaszcza diecezjalnych.
W znikomych rozmiarach dochowały się materiały źródłowe odnoszące się do działalności tajnych związków w kraju, a nawet organizacji na emigracji. Fragmenty ich można spotkać w zespołach policyjnych i władz śledczych czy w zbiorach prywatnych. Najbogatsze materiały odnoszą się do działalności obozu Hotelu Lambert – większość z nich przechowują zbiory Czartoryskich w Krakowie. Część źródeł dotyczących działalności i emigracji zachowała się w rękopisach Biblioteki Polskiej w Paryżu. W zbiorach rękopisów różnych bibliotek w Polsce znajduje się korespondencja wybitnych działaczy, wodzów, polityków i pisarzy, jak J. H. Dąbrowskiego, A. J. Czartoryskiego, K. Lubeckiego, I. Prądzyńskiego, A. Mickiewicza i wielu innych. Ze względu na stan archiwów jeszcze większe znaczenie niż dla poprzednich okresów ma korespondencja prywatna (np. Zamoyskich, Wodzickich, Sapiehów). Wreszcie istnieją zbiory dokumentów, np. Teki Kozłowskiego dla dziejów Galicji, Grabowskiego dla dziejów Krakowa, Barwińskiego dla powstania 1846 r.
Obok materiałów rękopiśmiennych stosunkowo pokaźna jest także liczba publikacji współczesnych. Obejmują one przede wszystkim różne wydawnictwa ustaw i zarządzeń władz, w rodzaju Preussische Gesetzsammlung, Galizische Provinzialgesetzsammlung, Swod zakonow Rossijskoj Impierii czy Dzienniki Praw Księstwa Warszawskiego, Dziennik Praw Królestwa Polskiego itp. Wydawane były także podobne dzienniki praw dla niższych urzędów administracyjnych. Drukowane bywały również diariusze, a z czasem stenogramy obrad sejmów i parlamentów. Pojawiły się także pierwsze publikacje danych statystycznych. Pewne znaczenie jako źródło mają też kalendarze, zawierające często przeglądy wydarzeń poprzedniego roku i informacje gospodarcze. Niektóre towarzystwa i instytucje zaczynają tam ogłaszać swe coroczne sprawozdania.
Szybki rozwój przeżywała prasa od czasów Księstwa Warszawskiego. Skrępowanie istniejącą cenzurą uniemożliwiało jej wprawdzie pełną informację tak o wydarzeniach krajowych, jak i zagranicznych, cieszyła się jednak wzrastającą poczytnością. Do ważniejszych czasopism należała „Gazeta Warszawska”, liberalizujący „Kurier Polski” (od 1829 r.) czy lokalne gazety W. Ks. Poznańskiego, Krakowa i Lwowa. W czasie powstania listopadowego gazety nabrały nowego charakteru -– na ich łamach toczyły się główne dysputy ideologiczne. Pojawiały się także periodyki naukowe, literackie (jak „Pamiętnik Warszawski”), ekonomiczne („Izys Polska”).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: