Moje Notatki

Archive for the ‘wielka historia polski’ Category

Przed mecenatem królewskim stanęło ważne zadanie przystosowania Zamku Warszawskiego do potrzeb przeniesionej tam rezydencji monarszej

In wielka historia polski on Grudzień 29, 2009 at 11:07 am

Przed mecenatem królewskim stanęło ważne zadanie przystosowania Zamku Warszawskiego do potrzeb przeniesionej tam rezydencji monarsze j . Czytaj resztę wpisu »

Dla osiągnięcia tego celu potrzebne było przezwyciężenie zdecydowanie pacyfistycznych postaw większości szlachty przez kierowników ówczesnej polityka oraz ujednolicenie interesów Rzeczypospolitej i dynastii

In wielka historia polski on Grudzień 29, 2009 at 11:07 am

Dla osiągnięcia tego celu potrzebne było przezwyciężenie zdecydowanie pacyfistycznych postaw większości szlachty przez kierowników ówczesnej polityka oraz ujednolicenie interesów Rzeczypospolitej i dynasti i . Czytaj resztę wpisu »

Mimo tych wszystkich uchwał praktycznie ani wtedy

In wielka historia polski on Grudzień 29, 2009 at 11:07 am

Mimo tych wszystkich uchwał praktycznie ani wted y , ani potem nie zdołano skutecznie zamknąć dostępu do stanu szlacheckiego, zwłaszcza dla majętniejszych mieszczan, a nieraz i chłopów. Czytaj resztę wpisu »

Utworzenie Trybunału uszczupliło władzę monarchy

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Utworzenie Trybunału uszczupliło władzę monarch y , nie przyczyniło się jednak do spadku jego prestiżu. Czytaj resztę wpisu »

Znaczne trudności w przeprowadzaniu tych uchwał wywołał fakt utrzymywania się wciąż folwarków opartych głównie na pracy najemnej

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Znaczne trudności w przeprowadzaniu tych uchwał wywołał fakt utrzymywania się wciąż folwarków opartych głównie na pracy najemne j . Czytaj resztę wpisu »

Gdy do głosu doszła w Polsce druga generacja twórców renesansowych

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Gdy do głosu doszła w Polsce druga generacja twórców renesansowyc h , która zdolna była – po tym pierwszym okresie asymilacji antyku – położyć większy nacisk na rozwój pierwiastków narodowych, Odrodzenie europejskie znalazło się już w swej fazie schyłkowej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.534

In wielka historia polski on Listopad 29, 2009 at 11:07 am

Podstawowe znaczenie dla badań nad pierwszą połową XVIII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.649

In wielka historia polski on Listopad 29, 2009 at 11:07 am

Stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć szkół parafialnych miało szkolnic­two protestanckie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.668

In wielka historia polski on Listopad 29, 2009 at 11:07 am

Badania nad rozwojem przemysłu hutniczego na Śląsku prowadził W. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.199

In wielka historia polski on Listopad 29, 2009 at 11:07 am

Z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej unia brzeska wpłynęła tylko na pogłębienie się rozbicia religijnego w państwie i spowodowała silny wzrost antagonizmów religijnych na obszarach zamieszkanych w większości przez ludność białoruską i ukraińską. Czytaj resztę wpisu »