Moje Notatki

Archive for the ‘wielka historia polski’ Category

Mimo tych wszystkich uchwał praktycznie ani wtedy

In wielka historia polski on Grudzień 29, 2009 at 11:07 am

Mimo tych wszystkich uchwał praktycznie ani wted y , ani potem nie zdołano skutecznie zamknąć dostępu do stanu szlacheckiego, zwłaszcza dla majętniejszych mieszczan, a nieraz i chłopów. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Przed mecenatem królewskim stanęło ważne zadanie przystosowania Zamku Warszawskiego do potrzeb przeniesionej tam rezydencji monarszej

In wielka historia polski on Grudzień 29, 2009 at 11:07 am

Przed mecenatem królewskim stanęło ważne zadanie przystosowania Zamku Warszawskiego do potrzeb przeniesionej tam rezydencji monarsze j . Czytaj resztę wpisu »

Dla osiągnięcia tego celu potrzebne było przezwyciężenie zdecydowanie pacyfistycznych postaw większości szlachty przez kierowników ówczesnej polityka oraz ujednolicenie interesów Rzeczypospolitej i dynastii

In wielka historia polski on Grudzień 29, 2009 at 11:07 am

Dla osiągnięcia tego celu potrzebne było przezwyciężenie zdecydowanie pacyfistycznych postaw większości szlachty przez kierowników ówczesnej polityka oraz ujednolicenie interesów Rzeczypospolitej i dynasti i . Czytaj resztę wpisu »

Znaczne trudności w przeprowadzaniu tych uchwał wywołał fakt utrzymywania się wciąż folwarków opartych głównie na pracy najemnej

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Znaczne trudności w przeprowadzaniu tych uchwał wywołał fakt utrzymywania się wciąż folwarków opartych głównie na pracy najemne j . Czytaj resztę wpisu »

Gdy do głosu doszła w Polsce druga generacja twórców renesansowych

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Gdy do głosu doszła w Polsce druga generacja twórców renesansowyc h , która zdolna była – po tym pierwszym okresie asymilacji antyku – położyć większy nacisk na rozwój pierwiastków narodowych, Odrodzenie europejskie znalazło się już w swej fazie schyłkowej. Czytaj resztę wpisu »

Utworzenie Trybunału uszczupliło władzę monarchy

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Utworzenie Trybunału uszczupliło władzę monarch y , nie przyczyniło się jednak do spadku jego prestiżu. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.429

In wielka historia polski on Listopad 29, 2009 at 11:07 am

Sprawa kozacka nie była jedynym przejawem tendencji dekompozycyjnych, które w pierwszej połowie XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.534

In wielka historia polski on Listopad 29, 2009 at 11:07 am

Podstawowe znaczenie dla badań nad pierwszą połową XVIII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.649

In wielka historia polski on Listopad 29, 2009 at 11:07 am

Stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć szkół parafialnych miało szkolnic­two protestanckie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.668

In wielka historia polski on Listopad 29, 2009 at 11:07 am

Badania nad rozwojem przemysłu hutniczego na Śląsku prowadził W. Czytaj resztę wpisu »