Moje Notatki

Posts Tagged ‘dudek historia polityczna polski’

Nawiasem mówiąc

In historia polski 1914 2005 on Grudzień 10, 2009 at 7:17 pm

Nawiasem mówią c , o ile decyzja Zygmunta I w sprawie Prus Książęcych zapadła w okresie, gdy sprawa rozłamu w Kościele nie została definitywnie zdecydowana, o tyle nie mógł mieć podobnych wątpliwości Zygmunt August, gdy w 1561 r. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Posłowie byli uważani nie za reprezentantów ogółu szlachty całej Rzeczypospolitej

In historia polski 1914 2005 on Grudzień 10, 2009 at 7:17 pm

Posłowie byli uważani nie za reprezentantów ogółu szlachty całej Rzeczypospolite j , lecz poszczególnych województw czy ziem. Czytaj resztę wpisu »

Interesy ludności polskiej na Śląsku związane były w tym momencie z protestantyzmem

In historia polski 1914 2005 on Grudzień 10, 2009 at 7:17 pm

Interesy ludności polskiej na Śląsku związane były w tym momencie z protestantyzme m . Czytaj resztę wpisu »

Utrzymują się natomiast rozbieżności w ocenie roli kontrreformacji Polsce

In historia polski 1914 2005 on Grudzień 10, 2009 at 7:17 pm

Utrzymują się natomiast rozbieżności w ocenie roli kontrreformacji w Polsc e . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.102

In historia polski 1914 2005 on Listopad 15, 2009 at 7:17 pm

Ogólnie biorąc przyjmuje się, że do przełomu XVI i XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.217

In historia polski 1914 2005 on Listopad 15, 2009 at 7:17 pm

Oficyny drukarskie bywały różnej wielkości. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.332

In historia polski 1914 2005 on Listopad 15, 2009 at 7:17 pm

Unifikując ziemie Korony nie zadbano wszakże w poważniejszym stop­niu o odzyskanie ziem wchodzących w skład Polski piastowskiej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.447

In historia polski 1914 2005 on Listopad 15, 2009 at 7:17 pm

Przełom XVI i XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.552

In historia polski 1914 2005 on Listopad 15, 2009 at 7:17 pm

Jakkolwiek handel Polski tej doby nie został dokładniej zbadany, wiele wskazuje na to, że ogólny bilans handlowy kształtował się od połowy XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.686

In historia polski 1914 2005 on Listopad 15, 2009 at 7:17 pm

Wydarzenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej naświetlają liczne wydawnictwa korespondencji. Czytaj resztę wpisu »