Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia królów polski’

Najbardziej skomplikowanym problemem stało się monopolistyczne stanowisko Gdańska w handlu przez Bałtyk

In historia polski xxw on Grudzień 20, 2009 at 12:10 pm

Najbardziej skomplikowanym problemem stało się monopolistyczne stanowisko Gdańska w handlu przez Bałty k . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Twórczość Reja

In historia polski xxw on Grudzień 20, 2009 at 12:10 pm

Twórczość Rej a , bardzo różnorodna i bardzo obfita, stała się najbardziej trafnym dowodem na jego stwierdzenie, „iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Czytaj resztę wpisu »

Program budowy floty napotkał liczne trudności

In historia polski xxw on Grudzień 20, 2009 at 12:10 pm

Program budowy floty napotkał liczne trudnośc i . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.395

In historia polski xxw on Listopad 23, 2009 at 12:10 pm

Początki jej przypadły jeszcze na lata 1517-1522, kiedy w porcie gdańskim organizowano „królewską straż morską”, flotę kaperską w zwią­zku z konfliktem z Krzyżakami, a także z wojną litewsko-moskiewską. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.510

In historia polski xxw on Listopad 23, 2009 at 12:10 pm

W ten sposób Polska przywróciła swój stan posiadania nad dolną Wisłą. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.615

In historia polski xxw on Listopad 23, 2009 at 12:10 pm

Elekcja w 1669 r. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.749

In historia polski xxw on Listopad 23, 2009 at 12:10 pm

Bardzo istotny wpływ na kształtowanie się postaw miała żywa akcja publicystyczna, wystąpienia pisarzy, liczne pisma ulotne rozprowadzane w całym kraju, systematyczne kształtowanie opinii poprzez czasopisma. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.812

In historia polski xxw on Listopad 23, 2009 at 12:10 pm

Sukcesy Francji napoleońskiej nie ograniczały się wyłącznie do kształtowania nowych układów międzynarodowych; przyczyniały się one także do przemian społecznych. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.165

In historia polski xxw on Listopad 23, 2009 at 12:10 pm

Posiadane przez Kościół przywileje były jedną z głównych przyczyn niechęci, jaką okazywała mu szlachta. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.50

In historia polski xxw on Listopad 23, 2009 at 12:10 pm

Wykaz ten nie jest kompletny; na niektóre uzupełnienia wskazał H. Czytaj resztę wpisu »