Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia najnowsza’

Główną pozycją eksportu polskiego było zboże

In historia polski w datach on Listopad 24, 2009 at 8:24 am

Główną pozycją eksportu polskiego było zboż e . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Drugą charakterystyczną cechą życia naukowego była rosnąca przewaga mieszczan wśród uczonych

In historia polski w datach on Listopad 24, 2009 at 8:24 am

Drugą charakterystyczną cechą życia naukowego była rosnąca przewaga mieszczan wśród uczonyc h . Czytaj resztę wpisu »

Momenty te zaważyły szczególnie na zainteresowaniu Litwy Inflantami

In historia polski w datach on Listopad 24, 2009 at 8:24 am

Momenty te zaważyły szczególnie na zainteresowaniu Litwy Inflantam i . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.745

In historia polski w datach on Listopad 2, 2009 at 8:24 am

Walka z opozycją magnacką, szermującą hasłami patriotycznymi, wskazywała dobitnie na niezwykle delikatną sytuację, w jakiej znalazł się Stanisław August. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.808

In historia polski w datach on Listopad 2, 2009 at 8:24 am

Po tych sukcesach nastąpiły trudne walki z wojskami austriackimi i rosyjskimi dowodzonymi przez Suworowa, które zaatakowały północne Włochy. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.161

In historia polski w datach on Listopad 2, 2009 at 8:24 am

Podłoże, na którym rozwinął się ruch reformacyjny w Polsce, było podobne jak w Niemczech czy innych krajach europejskich. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.46

In historia polski w datach on Listopad 2, 2009 at 8:24 am

Tak więc dla historii gospodarczej jednym z podstawowych źródeł są inwentarze spisujące majątek pana i obciążenia poddanych. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.276

In historia polski w datach on Listopad 2, 2009 at 8:24 am

Przy wprowadzeniu form renesansowych do budownictwa istotną rolę odegrali kamieniarze, którzy zwłaszcza od połowy XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.391

In historia polski w datach on Listopad 2, 2009 at 8:24 am

Plany podporządkowania Inflant państwu polsko-litewskiemu w formie lenna wysuwał wkrótce po układzie krakowskim Albrecht Hohenzollern. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.506

In historia polski w datach on Listopad 2, 2009 at 8:24 am

Strona polska była zbyt wyczerpana, by myśleć o całkowitym wyru­gowaniu Szwedów z Pomorza. Czytaj resztę wpisu »