Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia niemiec’

Ilość uzyskanej pańszczyzny czy możliwości najmu były chyba najważniejszym czynnikiem limitującym wielkość areału ziemi folwarcznej

In historia polski po 89 on Grudzień 13, 2009 at 3:10 am

Ilość uzyskanej pańszczyzny czy możliwości najmu były chyba najważniejszym czynnikiem limitującym wielkość areału ziemi folwarczne j . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Oficyny drukarskie bywały różnej wielkości

In historia polski po 89 on Grudzień 13, 2009 at 3:10 am

Oficyny drukarskie bywały różnej wielkośc i . Czytaj resztę wpisu »

Jakie trudności nastręczała ta kwestia

In historia polski po 89 on Grudzień 13, 2009 at 3:10 am

Jakie trudności nastręczała ta kwesti a , może wskazywać sprawa Zborowskich, ścięcia ujętego na polecenie Zamoyskiego banity Samuela Zborowskiego i skazania przez sąd sejmowy za spiskowanie przeciwko królowi na banicję i konfiskatę dóbr Krzysztofa Zborowskiego (1585). Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.587

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Wojsko Rzeczypospolitej opierało się przede wszystkim na żołnierzach pochodzenia miejscowego. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.721

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Pod kierownictwem Komisji Edukacji Narodowej pozostawały 74 szkoły średnie, które dzielono na 10 szkół wydziałowych i podlegające im szkoły podwydziałowe. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.784

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Badania nad rozwojem ekonomicznym i przemianami społecznymi w pierwszym okresie dziejów porozbiorowych zaczęły się rozwijać, jak już wspomniano, od początków XX w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.22

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

O ile badania nad dziejami reformacji służyły raczej pogłębianiu wie­dzy o jej organizacji i ideologii na terenie Polski, o tyle bardziej dyskusyj­ny charakter miały publikacje dotyczące zagadnienia tolerancji w Polsce. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.137

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Nie brakło wszakże i szerszych ruchów rewolucyjnych całej biedoty miejskiej, jak np. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.252

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Kochanowski był pierwszym wielkim poetą polskim, którego dzieła spotkały się z żywym oddźwiękiem w Europie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.367

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Skład społeczny oddziałów polskich bywał bardzo zróżnicowany – nie miały one bynajmniej szlacheckiego charakteru, ale występowały w nich wszystkie warstwy. Czytaj resztę wpisu »