Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia niemiec’

Jakie trudności nastręczała ta kwestia

In historia polski po 89 on Grudzień 13, 2009 at 3:10 am

Jakie trudności nastręczała ta kwesti a , może wskazywać sprawa Zborowskich, ścięcia ujętego na polecenie Zamoyskiego banity Samuela Zborowskiego i skazania przez sąd sejmowy za spiskowanie przeciwko królowi na banicję i konfiskatę dóbr Krzysztofa Zborowskiego (1585). Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Ilość uzyskanej pańszczyzny czy możliwości najmu były chyba najważniejszym czynnikiem limitującym wielkość areału ziemi folwarcznej

In historia polski po 89 on Grudzień 13, 2009 at 3:10 am

Ilość uzyskanej pańszczyzny czy możliwości najmu były chyba najważniejszym czynnikiem limitującym wielkość areału ziemi folwarczne j . Czytaj resztę wpisu »

Oficyny drukarskie bywały różnej wielkości

In historia polski po 89 on Grudzień 13, 2009 at 3:10 am

Oficyny drukarskie bywały różnej wielkośc i . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.22

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

O ile badania nad dziejami reformacji służyły raczej pogłębianiu wie­dzy o jej organizacji i ideologii na terenie Polski, o tyle bardziej dyskusyj­ny charakter miały publikacje dotyczące zagadnienia tolerancji w Polsce. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.137

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Nie brakło wszakże i szerszych ruchów rewolucyjnych całej biedoty miejskiej, jak np. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.252

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Kochanowski był pierwszym wielkim poetą polskim, którego dzieła spotkały się z żywym oddźwiękiem w Europie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.367

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Skład społeczny oddziałów polskich bywał bardzo zróżnicowany – nie miały one bynajmniej szlacheckiego charakteru, ale występowały w nich wszystkie warstwy. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.482

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Silne było na prawym brzegu Odry mieszczaństwo polskie, a na Śląsku Górnym jeszcze duża część szlachty pozostała polska. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.587

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Wojsko Rzeczypospolitej opierało się przede wszystkim na żołnierzach pochodzenia miejscowego. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.721

In historia polski po 89 on Listopad 17, 2009 at 3:10 am

Pod kierownictwem Komisji Edukacji Narodowej pozostawały 74 szkoły średnie, które dzielono na 10 szkół wydziałowych i podlegające im szkoły podwydziałowe. Czytaj resztę wpisu »