Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia opracowania’

Rządy Władysława IV zakończyły się w rezultacie dalszym osłabieniem pozycji króla

In historia matura on Grudzień 13, 2009 at 11:15 pm

Rządy Władysława IV zakończyły się w rezultacie dalszym osłabieniem pozycji król a , a nieudane plany wojny tureckiej ściągnęły sprowokowaną niebacznie burzę ukrainną. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Okres wewnętrznego pokoju sprzyjał również swoistej ekspansji terytorialnej miasta na zewnątrz

In historia matura on Grudzień 13, 2009 at 11:15 pm

Okres wewnętrznego pokoju sprzyjał również swoistej ekspansji terytorialnej miasta na zewnątr z . Czytaj resztę wpisu »

Wpływy te na terenie Polski ulegały przemieszczaniu i ostatecznie stopiły się w całość z rodzimymi tendencjami dając oryginalną

In historia matura on Grudzień 13, 2009 at 11:15 pm

Wpływy te na terenie Polski ulegały przemieszczaniu i ostatecznie stopiły się w całość z rodzimymi tendencjami dając oryginalnGŠ, polską postać Baroku. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.81

In historia matura on Listopad 17, 2009 at 11:15 pm

Trudności ekonomiczne szlachty pogłębił bowiem kryzys monetarny, który przeszedł około 1620 r. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.196

In historia matura on Listopad 17, 2009 at 11:15 pm

Jak słusznie podniósł ostatnio Paweł Skwarczyński, jedną z przyczyn ostatecznego niepowodzenia reformacji na ziemiach Rzeczypospolitej było również niepodjęcie przed końcem XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.311

In historia matura on Listopad 17, 2009 at 11:15 pm

W czasie panowania Zygmunta I utrwaliła się zgodnie z konstytucją Nihil novi pozycja sejmu walnego i ustaliła jego organizacja. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.426

In historia matura on Listopad 17, 2009 at 11:15 pm

Szlachta wybrała inną drogę – przerzucania się od przemocy do kom­promisu – której skutki z czasem okazały się opłakane. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.531

In historia matura on Listopad 17, 2009 at 11:15 pm

Ostatnie prace wprowadzają nas zresztą do problematyki wczesnego Oświecenia. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.646

In historia matura on Listopad 17, 2009 at 11:15 pm

Po wygnaniu arian nie doszło też w gruncie rzeczy do gwałtownych prześladowań kryptoarian. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.665

In historia matura on Listopad 17, 2009 at 11:15 pm

Dotychczasowe badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie; toteż – nie kwestionując roli i odrębności Oświecenia – część historyków jest skłonna traktować ten okres na ziemiach polskich za strukturalnie powiązany z układami gospodarczymi i społecznymi feudalizmu. Czytaj resztę wpisu »