Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polityczna polski 1989 2005’

Przełom rozpoczął się na Wzgórzu Wawelskim

In historia polski film on Grudzień 5, 2009 at 11:20 am

Przełom rozpoczął się na Wzgórzu Wawelski m . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Sprawa kozacka nie była jedynym przejawem tendencji dekompozycyjnych

In historia polski film on Grudzień 5, 2009 at 11:20 am

Sprawa kozacka nie była jedynym przejawem tendencji dekompozycyjnyc h , które w pierwszej połowie XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Celem tych poczynań było doprowadzenie do takiego stanu

In historia polski film on Grudzień 5, 2009 at 11:20 am

Celem tych poczynań było doprowadzenie do takiego stan u , w którym mieszczaństwo, pozbawione dopływu z zewnątrz i możliwości awansu społecznego, nie byłoby zdolne do skutecznej konkurencji. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.72

In historia polski film on Listopad 11, 2009 at 11:20 am

Rozwój folwarków nastąpił przede wszystkim w dobrach szlacheckich, zwłaszcza średniej szlachty. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.187

In historia polski film on Listopad 11, 2009 at 11:20 am

Ogólnikowość sformułowań konfederacji warszawskiej spowodowała zresztą w końcu XVI i w początkach XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.302

In historia polski film on Listopad 11, 2009 at 11:20 am

Na początku rządów Zygmunta I państwo znajdowało się w trudnej sytuacji. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.417

In historia polski film on Listopad 11, 2009 at 11:20 am

W odpowiedzi na rokosz sandomierski regaliści zebrali się o wiele mniej licznie w pobliskiej Wiślicy, występując z programem kompromi­sowym. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.522

In historia polska piastów on Listopad 11, 2009 at 11:20 am

Omawiany okres nie tworzy jednolitej całości. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.637

In historia polski film on Listopad 11, 2009 at 11:20 am

Niepowodzenia polityczne unii personalnej polsko-saskiej nie powinny przesłaniać pozytywnych stron, jakie miała ona dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego obu krajów. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.771

In historia polski film on Listopad 11, 2009 at 11:20 am

Przed powstaniem stał wtedy zasadniczy problem trwałego pozyskania sobie poparcia jak najszerszych mas ludności. Czytaj resztę wpisu »