Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski 1918 1939’

Stosunkowo niewiele materiałów opublikowano t ksiąg sądów szlacheckich

In ilustrowana kronika dziejów polski on Grudzień 22, 2009 at 7:02 am

Stosunkowo niewiele materiałów opublikowano t ksiąg sądów szlacheckic h . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Jezuici zdobyli sobie szybko poważne wpływy w państwie

In ilustrowana kronika dziejów polski on Grudzień 22, 2009 at 7:02 am

Jezuici zdobyli sobie szybko poważne wpływy w państwi e , zwłaszcza na dworze królewskim. Czytaj resztę wpisu »

Unia lubelska spotkała się z wielu rozbieżnymi ocenami w literaturze historycznej

In ilustrowana kronika dziejów polski on Grudzień 22, 2009 at 7:02 am

Unia lubelska spotkała się z wielu rozbieżnymi ocenami w literaturze historyczne j , zarówno polskiej, jak i obcej. Czytaj resztę wpisu »

Osłabieniu uległa także pozycja Rzeczypospolitej w Prusach Książęcych

In ilustrowana kronika dziejów polski on Grudzień 22, 2009 at 7:02 am

Osłabieniu uległa także pozycja Rzeczypospolitej w Prusach Książęcyc h . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.573

In ilustrowana kronika dziejów polski on Listopad 24, 2009 at 7:02 am

Szlachta nie tylko uwierzyła w swe pochodzenie od starożytnych Sar­matów (o czym przekonywał ją już w XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.707

In ilustrowana kronika dziejów polski on Listopad 24, 2009 at 7:02 am

Pod tym względem inaczej przedstawiało się położenie chłopów polskich znajdujących się pod panowaniem pruskim i austriackim. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.885

In ilustrowana kronika dziejów polski on Listopad 24, 2009 at 7:02 am

Bardziej radykalne stanowisko zajmowała lewica Towarzystwa Patriotycznego – Tadeusz Krępowiecki, Jan Żukowski, Józef Kozłowski – która wszakże nie stanowiła grupy ani dostatecznie zwartej, ani silnej na tyle, by zapewnić sobie kierownictwo w Towarzystwie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.123

In ilustrowana kronika dziejów polski on Listopad 24, 2009 at 7:02 am

Przy wprowadzeniu nowych ograniczeń i obciążeń szlachta musiała się też liczyć z rosnącym oporem chłopskim przeciwko grożącemu upośle­dzeniu. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.238

In ilustrowana kronika dziejów polski on Listopad 24, 2009 at 7:02 am

Krytykując istniejące stosunki Modrzewski upomniał się przede wszy­stkim o zachowanie równości całego społeczeństwa wobec prawa. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.353

In ilustrowana kronika dziejów polski on Listopad 24, 2009 at 7:02 am

Polityka wewnętrzna Stefana Batorego przyniosła też wkrótce istotne cofnięcie się ze zdobytych pod koniec panowania ostatniego Jagiellona po­zycji. Czytaj resztę wpisu »