Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski atlas ilustrowany’

Hasła Lutra przyjmowane były najszybciej przez te rejony i warstwy

In kieniewicz historia polski on Grudzień 10, 2009 at 8:21 am

Hasła Lutra przyjmowane były najszybciej przez te rejony i warstw y , które albo znajdowały się w bliskich stosunkach z Niemcami, albo też w których Niemcy stanowili stosunkowo silny element. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Izba poselska składała się z posłów

In kieniewicz historia polski on Grudzień 10, 2009 at 8:21 am

Izba poselska składała się z posłó w , wybieranych na sejmikach przedsejmowych w województwach czy ziemiach przez ogół szlachty, w tym także przez senatorów. Czytaj resztę wpisu »

Przez parę lat Rzeczpospolita nie była w stanie skutecznie działać na terenie rosyjskim

In kieniewicz historia polski on Grudzień 10, 2009 at 8:21 am

Przez parę lat Rzeczpospolita nie była w stanie skutecznie działać na terenie rosyjski m , gdy niepłatne wojsko zawiązało konfederację i odmówiło posłuszeństwa. Czytaj resztę wpisu »

Przechodząc do zagadnień bardziej szczegółowych wypada zacząć od badań nad reformacją

In kieniewicz historia polski on Grudzień 10, 2009 at 8:21 am

Przechodząc do zagadnień bardziej szczegółowych wypada zacząć od badań nad reformacjGŠ. Czytaj resztę wpisu »

Oparło się całkowicie mieszczaństwo dążeniom szlachty do rozbicia organizacji cechowej

In leksykon historii polski on Grudzień 3, 2009 at 7:26 pm

Oparło się całkowicie mieszczaństwo dążeniom szlachty do rozbicia organizacji cechowe j , postulowanego na sejmach w latach 1538-1562. Czytaj resztę wpisu »

Wzrastające zainteresowanie człowiekiem znalazło swe odbicie przede wszystkim w pracach zajmujących się jego strukturą fizyczną i miejscem społeczeństwie

In leksykon historii polski on Grudzień 3, 2009 at 7:26 pm

Wzrastające zainteresowanie człowiekiem znalazło swe odbicie przede wszystkim w pracach zajmujących się jego strukturą fizyczną i miejscem w społeczeństwi e . Czytaj resztę wpisu »

Dawna historiografia polska uważała traktat krakowski za poważny błąd polityczny

In leksykon historii polski on Grudzień 3, 2009 at 7:26 pm

Dawna historiografia polska uważała traktat krakowski za poważny błąd polityczn y . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.446

In kieniewicz historia polski on Listopad 15, 2009 at 8:21 am

Rządy Władysława IV zakończyły się w rezultacie dalszym osłabieniem pozycji króla, a nieudane plany wojny tureckiej ściągnęły sprowokowaną niebacznie burzę ukrainną. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.551

In kieniewicz historia polski on Listopad 15, 2009 at 8:21 am

Wobec niedostatecznego stanu badań nie jesteśmy w stanie przedsta­wić globalnej produkcji zbożowej w Rzeczypospolitej w tym okresie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.216

In kieniewicz historia polski on Listopad 15, 2009 at 8:21 am

O rozwoju kultury decyduje nie tylko krąg jej twórców, ale i odbior­ców. Czytaj resztę wpisu »