Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski do końca panowania stefana batorego’

Stworzenie polskiego programu bałtyckiego było wynikiem trafnej oceny pozycji i perspektyw Rzeczypospolitej w polityce międzynarodowej

In roszkowski historia polski 1914 on Grudzień 3, 2009 at 10:22 pm

Stworzenie polskiego programu bałtyckiego było wynikiem trafnej oceny pozycji i perspektyw Rzeczypospolitej w polityce międzynarodowe j . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Kryzys monetarny był

In roszkowski historia polski 1914 on Grudzień 3, 2009 at 10:22 pm

Kryzys monetarny byŠ , jak wspomniano, zjawiskiem ogólnoeuropejskim, wywołanym znacznym dopływem kruszców z kolonii hiszpańskich. Czytaj resztę wpisu »

Kochanowski był pierwszym wielkim poetą polskim

In roszkowski historia polski 1914 on Grudzień 3, 2009 at 10:22 pm

Kochanowski był pierwszym wielkim poetą polski m , którego dzieła spotkały się z żywym oddźwiękiem w Europie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.52

In roszkowski historia polski 1914 on Listopad 10, 2009 at 10:22 pm

Stosunkowo niewiele materiałów opublikowano t ksiąg sądów szla­checkich. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.167

In roszkowski historia polski 1914 on Listopad 10, 2009 at 10:22 pm

Wystąpienie Lutra spotkało się w krótkim czasie z oddźwiękiem na ziemiach polskich. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.282

In roszkowski historia polski 1914 on Listopad 10, 2009 at 10:22 pm

W okresie tym Polska znalazła się pod szczególnym wpływem dwu ośrodków kulturalnych. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.397

In roszkowski historia polski 1914 on Listopad 10, 2009 at 10:22 pm

Ponieważ walka o dominium maris Baltici miała się rozstrzygać na tle konfliktu o dawne państwo Zakonu Inflanckiego, powiązało ją to w poli­tyce polskiej w pewnym stopniu z tendencjami do ekspansji na wschód. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.512

In roszkowski historia polski 1914 on Listopad 10, 2009 at 10:22 pm

Przejęcie władzy w Prusach Książęcych formalnie nie zmieniło więc uprawnień zwierzchnich Polski. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.617

In roszkowski historia polski 1914 on Listopad 10, 2009 at 10:22 pm

Jak by nie dość było Buczacza, Rzeczpospolita stanęła w obliczu wojny domowej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.751

In roszkowski historia polski 1914 on Listopad 10, 2009 at 10:22 pm

Ten antyszlachecki nurt publicystyki doczekał się najpełniejszego rozwinięcia przez Kuźnicę Kołłątajowską. Czytaj resztę wpisu »