Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski ksiazka’

Do uspokojenia Rosji było jednak jeszcze daleko

In historia sredniowiecze on Grudzień 4, 2009 at 3:09 pm

Do uspokojenia Rosji było jednak jeszcze dalek o . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Badania nad strukturą społeczną szlachty wbrew pozorom nigdy nie były mocną stroną polskiej historiografii

In historia sredniowiecze on Grudzień 4, 2009 at 3:09 pm

Badania nad strukturą społeczną szlachty wbrew pozorom nigdy nie były mocną stroną polskiej historiografi i . Czytaj resztę wpisu »

Posiadane przez Kościół przywileje były jedną z głównych przyczyn niechęci

In historia sredniowiecze on Grudzień 4, 2009 at 3:09 pm

Posiadane przez Kościół przywileje były jedną z głównych przyczyn niechęc i , jaką okazywała mu szlachta. Czytaj resztę wpisu »

Wydaje się

In historia sredniowiecze on Grudzień 4, 2009 at 3:09 pm

Wydaje siG?, że rzeczywiście Zygmunt I i jego doradcy zamierzali w ten sposób pozbyć się konieczności odwoływania się do izby poselskiej. Czytaj resztę wpisu »

Strona polska była zbyt wyczerpana

In historia rodu on Listopad 27, 2009 at 2:24 am

Strona polska była zbyt wyczerpan a , by myśleć o całkowitym wyrugowaniu Szwedów z Pomorza. Czytaj resztę wpisu »

Wymienione wyżej źródła mają pewne znaczenie dla poznania nie tylko wsi

In historia rodu on Listopad 27, 2009 at 2:24 am

Wymienione wyżej źródła mają pewne znaczenie dla poznania nie tylko ws i , ale i struktury gospodarczej i społecznej miast. Czytaj resztę wpisu »

Palącą sprawą była wewnętrzna reforma Kościoła

In historia rodu on Listopad 27, 2009 at 2:24 am

Palącą sprawą była wewnętrzna reforma Kościoł a . Czytaj resztę wpisu »

Litwa przechodziła w pierwszej połowie XVI

In historia rodu on Listopad 27, 2009 at 2:24 am

Litwa przechodziła w pierwszej połowie XVI w . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.682

In historia sredniowiecze on Listopad 10, 2009 at 3:09 pm

Mimo rozproszenia w dobie rozbiorów, mimo późniejszych zniszczeń wojennych, zasób materiałów archiwalnych i rękopiśmiennych oraz starodruków odnoszących się do czasów Oświecenia jest nadal bardzo znaczny. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.213

In historia sredniowiecze on Listopad 10, 2009 at 3:09 pm

Gdy do głosu doszła w Polsce druga generacja twórców renesansowych, która zdolna była – po tym pierwszym okresie asymilacji antyku – po­łożyć większy nacisk na rozwój pierwiastków narodowych, Odrodzenie eu­ropejskie znalazło się już w swej fazie schyłkowej. Czytaj resztę wpisu »