Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski mapy’

Tak więc Kościół podjął nowe budownictwo

In wojciech roszkowski historia polski on Grudzień 14, 2009 at 2:21 am

Tak więc Kościół podjął nowe budownictw o , którego celem było pozyskanie wiernych ogromem kościoła i bogactwem jego wystroju. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Wobec tych przemian Rzeczpospolita nie mogła pozostawać obojętna

In wojciech roszkowski historia polski on Grudzień 14, 2009 at 2:21 am

Wobec tych przemian Rzeczpospolita nie mogła pozostawać obojętn a . Czytaj resztę wpisu »

Żywy udział mieszczaństwa w życiu kulturalnym Polski nie mógł pozostać bez wpływu na kształtowanie się nowych poglądów całym społeczeństwie otaczający świat

In wojciech roszkowski historia polski on Grudzień 14, 2009 at 2:21 am

Żywy udział mieszczaństwa w życiu kulturalnym Polski nie mógł pozostać bez wpływu na kształtowanie się nowych poglądów w całym społeczeństwie na otaczający świa t . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.10

In wielka historia polski pdf on Listopad 27, 2009 at 9:03 pm

Przechodząc do opracowań bardziej szczegółowych przede wszystkim wypadnie się zastrzec, że nie jest możliwe na tym miejscu wskazanie na wszystkie problemy, którymi zajmowała się w odniesieniu do omawianego okresu polska nauka historyczna. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.198

In wojciech roszkowski historia polski on Listopad 18, 2009 at 2:21 am

Unia brzeska, ogłoszona uroczyście w październiku 1596 r. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.83

In wojciech roszkowski historia polski on Listopad 18, 2009 at 2:21 am

Jeżeli więc doraźnie osiągano wytknięte sobie cele, na dłuższą metę powodowano wyjałowienie ziemi, spadek wysokości plonów; a więc i glo­balnej produkcji. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.313

In wojciech roszkowski historia polski on Listopad 18, 2009 at 2:21 am

Posłowie byli uważani nie za reprezentantów ogółu szlachty całej Rzeczypospolitej, lecz poszczególnych województw czy ziem. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.428

In wojciech roszkowski historia polski on Listopad 18, 2009 at 2:21 am

Sprawa kozacka stawała się w tym czasie w coraz większym stopniu nie tylko wewnętrzną kwestią Rzeczypospolitej, ale i problemem mię­dzynarodowym. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.533

In wojciech roszkowski historia polski on Listopad 18, 2009 at 2:21 am

Przede wszystkim wypada więc powtórzyć zastrzeżenia wyrażone we wstępie do części I, że podstawą wszelkich badań muszą kwerendy w zbiorach archiwalnych oraz rękopisów. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.648

In wojciech roszkowski historia polski on Listopad 18, 2009 at 2:21 am

Mimo niskiego poziomu kolegiów, mimo że głównym ich celem było wychowanie młodzieży w duchu przywiązania do religii i wolności szla­checkich, nie można jednak lekceważyć znaczenia wzrostu ich liczby, głównie zresztą w XVIII w. Czytaj resztę wpisu »