Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski pdf’

Sytuację ułatwiał w Polsce

In historia polski w datach on Grudzień 19, 2009 at 5:23 am

Sytuację ułatwiał w Polsc e , podobny jak w innych krajach, rozkład wewnętrzny w samym Kościele. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Na początku rządów Zygmunta I państwo znajdowało się w trudnej sytuacji

In historia polski w datach on Grudzień 19, 2009 at 5:23 am

Na początku rządów Zygmunta I państwo znajdowało się w trudnej sytuacj i . Czytaj resztę wpisu »

Kryzys dynastyczny

In historia polski w datach on Grudzień 19, 2009 at 5:23 am

Kryzys dynastyczn y , jaki nastąpił w Moskwie po śmierci Iwana IV i jego syna Fiodora, ostatnich Rurykowiczów, połączył się z ciężkim kryzysem społeczno-gospodarczym. Czytaj resztę wpisu »

Sprawy miejskie tej epoki

In historia polski w datach on Grudzień 19, 2009 at 5:23 am

Sprawy miejskie tej epok i , początkowo nieco zaniedbywane kosztem badań nad wsią, doczekały się również nowatorskich opracowań, które pozwoliły spojrzeć na rolę gospodarczą miast w omawianym okresie w odmiennym od tradycyjnych ujęć świetle. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.211

In historia polski w datach on Listopad 21, 2009 at 5:23 am

Szczególna rola w tych warunkach przypadła humanistom, którzy pierwsi w swych dążeniach do zapewnienia swobody i rozwoju myśli ludz­kiej zaczęli przeciwstawiać autorytety starożytności autorytetom średnio­wiecznej scholastyki. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.96

In historia polski w datach on Listopad 21, 2009 at 5:23 am

Poważnej rozbudowie uległo wydobycie soli. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.326

In historia polski w datach on Listopad 21, 2009 at 5:23 am

Całkowicie nie powiodło się natomiast zmienić zasad obsadzania urzę­dów w Rzeczypospolitej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.441

In historia polski w datach on Listopad 21, 2009 at 5:23 am

Z takim oparciem plany Władysława IV nie miały wielkich szans po­wodzenia i wkrótce król natknął się na opozycją sejmów. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.546

In historia polski w datach on Listopad 21, 2009 at 5:23 am

Tego rodzaju ciosy wstrząsnęłyby każdą gospodarką – tym silniej mu­siała je odczuwać Rzeczpospolita, która już poprzednio przeżywała trud­ności ekonomiczne. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.661

In historia polski w datach on Listopad 21, 2009 at 5:23 am

Dydaktyczne cele, jakie stawiali sobie już pierwsi zwolennicy idei Oświecenia, konieczność wychowywania społeczeństwa powodowały, że nie mogli się oni ograniczać do działalności oświatowej wśród młodzieży, ale musieli dbać o poziom ogółu, przynajmniej szlacheckiego i mieszczańskie­go. Czytaj resztę wpisu »