Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski peb’

Rozbicie narodowościowe zaostrzało walkę wewnętrzną w miastach

In historia polski peb on Grudzień 14, 2009 at 6:06 am

Rozbicie narodowościowe zaostrzało walkę wewnętrzną w miastac h , powodując dodatkowe antagonizmy między przedstawicielami tych samych branż czy warstw. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Wraz z architekturą przejmowała wzory renesansowe rzeźba

In historia polski peb on Grudzień 14, 2009 at 6:06 am

Wraz z architekturą przejmowała wzory renesansowe rzeźb a , która znalazła zastosowanie w wyposażeniu wnętrz domów mieszczańskich czy szlacheckich, ale rozwijała się nadal i rzeźba nagrobna. Czytaj resztę wpisu »

Od tego rodzaju rozwiązań daleki był nowy elekt

In historia polski peb on Grudzień 14, 2009 at 6:06 am

Od tego rodzaju rozwiązań daleki był nowy elek t , Władysław IV (1632 -1648). Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.193

In historia polski peb on Listopad 17, 2009 at 6:06 am

Jezuici zdobyli sobie szybko poważne wpływy w państwie, zwłaszcza na dworze królewskim. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.78

In historia polski peb on Listopad 17, 2009 at 6:06 am

Dopiero w miarę upowszechniania się folwarku pańszczyźnianego, w drugiej połowie XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.308

In historia polski peb on Listopad 17, 2009 at 6:06 am

Zgodnie z postawą magnackich doradców król systematycznie odrzucał zarówno te, jak i inne postulaty szlacheckie, co w końcu doprowadziło do otwartego niezadowolenia. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.423

In historia polski peb on Listopad 17, 2009 at 6:06 am

Kozakami nazywano ludność naddnieprzańską, która początkowo na okres letni udawała się nad dolny Dniepr, zajmując się łowiectwem i ry­bołówstwem, a po części i rozbojem, skierowanym przeciwko karawanom kupieckim czy pogranicznym osadom tatarsko-tureckim. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.528

In historia polski peb on Listopad 17, 2009 at 6:06 am

Podstawowa literatura dotycząca tego okresu Baroku została już przed­stawiona we wstępie do części I. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.643

In historia polski peb on Listopad 17, 2009 at 6:06 am

Zjawisko to, związane z niskim poziomem ogółu duchowieństwa w Pol­sce, tłumaczą w pewnej mierze ostatnie, badania Jerzego Kłoczowskiego i jego uczniów, wskazujące, że dopiero w pierwszej połowie XVIII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.777

In historia polski peb on Listopad 17, 2009 at 6:06 am

Mimo swych niedostatków zarówno dla współczesnych, jak i dla i wielu późniejszych pokoleń powstanie kościuszkowskie stało się wielką lekcją patriotyzmu i konieczności wiązania dążeń niepodległościowych ze społecznymi. Czytaj resztę wpisu »