Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski podręcznik’

Historyk polski wskutek rozproszenia archiwów centralnych w dobie rozbiorów

In historia polski kalendarium on Grudzień 11, 2009 at 6:22 am

Historyk polski wskutek rozproszenia archiwów centralnych w dobie rozbioró w , a także zniszczeń dokonanych przez Niemców w toku ostatniej wojny, znajduje się w sytuacji gorszej niż większość jego kolegów europejskich. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Dysputy między tym radykalnym skrzydłem reformacji

In historia polski kalendarium on Grudzień 11, 2009 at 6:22 am

Dysputy między tym radykalnym skrzydłem reformacj i , w którym rej wodzili duchowni (zwani tu ministrami) pochodzenia plebejskiego, a całym obozem protestanckim zaczęły się już w latach pięćdziesiątych. Czytaj resztę wpisu »

Główne ostrze ruchu egzekucyjnego skierowane było przeciwko możnowładztwu jako tej grupie

In historia polski kalendarium on Grudzień 11, 2009 at 6:22 am

Główne ostrze ruchu egzekucyjnego skierowane było przeciwko możnowładztwu jako tej grupi e , która zdobyła sobie przewagę polityczną i majątkową i stanowiła najważniejszą zaporę w dążeniu średniej szlachty do hegemonii. Czytaj resztę wpisu »

Wiekowy hetman wielki koronny

In historia polski kalendarium on Grudzień 11, 2009 at 6:22 am

Wiekowy hetman wielki koronn y , od niedawna kanclerz, Stanisław Żółkiewski (1546-1620), stanął przed trudnym zadaniem. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.342

In historia polski kalendarium on Listopad 15, 2009 at 6:22 am

Przede wszystkim chodziło o miejsce ludności ruskiej w federacyjnym państwie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.457

In historia polski kalendarium on Listopad 15, 2009 at 6:22 am

Pierwszy okres panowania Zygmunta III, po rokosz sandomierski, prze­biegał pod znakiem rozproszenia wysiłków dyplomatycznych i militarnych Rzeczypospolitej na osi północ–południe. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.562

In historia polski kalendarium on Listopad 15, 2009 at 6:22 am

Procesy dezyntegracyjne wśród mieszczaństwa miały swe źródło w kil­ku czynnikach. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.696

In historia polski kalendarium on Listopad 15, 2009 at 6:22 am

Wbrew opinii niektórych historyków manufaktury magnackie nie były głównie nastawione na produkcję towarów luksusowych. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.874

In historia polski kalendarium on Listopad 15, 2009 at 6:22 am

Jakkolwiek stosunek sił armii polskiej i rosyjskiej kształtował się wyraźnie niekorzystnie dla strony polskiej, nie stała ona na straconej z góry pozycji. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.112

In historia polski kalendarium on Listopad 15, 2009 at 6:22 am

W sumie można przyjąć, że w rozwoju miast w XVI w. Czytaj resztę wpisu »