Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski średniowiecza’

Część materiałów źródłowych została

In sredniowiecze polski on Grudzień 23, 2009 at 5:03 am

Część materiałów źródłowych został a , jak już wspomniano, opublikowana. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Ogólnikowość sformułowań konfederacji warszawskiej spowodowała zresztą w końcu XVI i początkach XVII

In sredniowiecze polski on Grudzień 23, 2009 at 5:03 am

Ogólnikowość sformułowań konfederacji warszawskiej spowodowała zresztą w końcu XVI i w początkach XVII w . Czytaj resztę wpisu »

Unifikując ziemie Korony nie zadbano wszakże w poważniejszym stopniu o odzyskanie ziem wchodzących skład Polski piastowskiej

In sredniowiecze polski on Grudzień 23, 2009 at 5:03 am

Unifikując ziemie Korony nie zadbano wszakże w poważniejszym stopniu o odzyskanie ziem wchodzących w skład Polski piastowskie j . Czytaj resztę wpisu »

Moment uderzenia dobrał Gustaw Adolf starannie i bezwzględnie

In sredniowiecze polski on Grudzień 23, 2009 at 5:03 am

Moment uderzenia dobrał Gustaw Adolf starannie i bezwzględni e . Czytaj resztę wpisu »

Tak więc dla historii gospodarczej jednym z podstawowych źródeł są inwentarze spisujące majątek pana i obciążenia poddanych

In historiapolski pl on Grudzień 9, 2009 at 4:24 pm

Tak więc dla historii gospodarczej jednym z podstawowych źródeł są inwentarze spisujące majątek pana i obciążenia poddanyc h . Czytaj resztę wpisu »

Niemniej konfederacja warszawska była zaprzysięgana przez każdego nowo obranego monarchę i jakkolwiek nie zapobiegła fanatycznym poczynaniom kontrreformacji

In historiapolski pl on Grudzień 9, 2009 at 4:24 pm

Niemniej konfederacja warszawska była zaprzysięgana przez każdego nowo obranego monarchę i jakkolwiek nie zapobiegła fanatycznym poczynaniom kontrreformacj i , to jednak ogólnie biorąc zapewniła w Rzeczypospolitej na dłuższy czas tolerancję religijną, w stopniu rzadko spotykanym w ówczesnej Europie. Czytaj resztę wpisu »

Brakowało także większego zainteresowania Pomorzem Zachodnia chociaż właśnie książęta pomorscy czynili pewne starania o uzyskanie protekcji Polski

In historiapolski pl on Grudzień 9, 2009 at 4:24 pm

Brakowało także większego zainteresowania Pomorzem Zachodnia chociaż właśnie książęta pomorscy czynili pewne starania o uzyskanie protekcji Polsk i . Czytaj resztę wpisu »

Najazd szwedzki całkowicie zaskoczył Polaków

In historiapolski pl on Grudzień 9, 2009 at 4:24 pm

Najazd szwedzki całkowicie zaskoczył Polakó w . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.348

In sredniowiecze polski on Listopad 24, 2009 at 5:03 am

Artykuły henrykowskie miały charakter norm podstawowych dla ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej i opierały się przeważnie na dawnym prawie spisanym lub zwyczajowym, a częściowo wnosiły nowe ustalenia. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.463

In sredniowiecze polski on Listopad 24, 2009 at 5:03 am

Zygmunt III, pozostawiając Zamoyskiemu wolną rękę na południowym wschodzie, zajął się skomplikowanymi sprawami swego następstwa w Szwecji. Czytaj resztę wpisu »