Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski sredniowiecze’

Tak więc na pomyślny rozwój produkcji rzemieślniczej datujący się z poprzedniego okresu

In polska historia on Grudzień 23, 2009 at 11:18 pm

Tak więc na pomyślny rozwój produkcji rzemieślniczej datujący się z poprzedniego okres u , wpłynęły nowe bodźce w okresie Odrodzenia związane z ogólnym wzrostem stopy życiowej. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Specjalny dział techniki stanowiła sztuka fortyfikacyjna

In polska historia on Grudzień 23, 2009 at 11:18 pm

Specjalny dział techniki stanowiła sztuka fortyfikacyjn a . Czytaj resztę wpisu »

Traktat krakowski wywołał doraźne protesty cesarza i papieża

In polska historia on Grudzień 23, 2009 at 11:18 pm

Traktat krakowski wywołał doraźne protesty cesarza i papież a , a także Zakonu Krzyżackiego. Czytaj resztę wpisu »

Zygmunt III nie zmieniał wszakże swej polityki kontrreformacyjnej

In historia starożytna on Grudzień 5, 2009 at 11:24 pm

Zygmunt III nie zmieniał wszakże swej polityki kontrreformacyjne j , która nie przejawiała się (jak w innych państwach europejskich) w zaostrzonych represjach, ale polegała na pozostawieniu wolnej ręki poczynaniom katolików, na popieraniu jezuitów i zwolenników reformy trydenckiej, a także na pomijaniu innowierców przy rozdawnictwie urzędów i godności przez króla. Czytaj resztę wpisu »

Znamienną cechą struktury społecznej w Polsce XVI

In historia starożytna on Grudzień 5, 2009 at 11:24 pm

Znamienną cechą struktury społecznej w Polsce XVI w . Czytaj resztę wpisu »

Na okres wczesnego Baroku przypadł w Polsce rozwój teatru

In historia starożytna on Grudzień 5, 2009 at 11:24 pm

Na okres wczesnego Baroku przypadł w Polsce rozwój teatr u . Czytaj resztę wpisu »

Ze źródeł innego typu wskazać można na cenne źródła kartograficzne

In historia polski piastów on Listopad 30, 2009 at 8:18 am

Ze źródeł innego typu wskazać można na cenne źródła kartograficzn e , polskie i obce – przede wszystkim mapy i ujęcia kartograficzne B. Czytaj resztę wpisu »

Pozostawała Polska wszakże stale jednym z europejskich łączników między Zachodem a Wschodem

In historia polski piastów on Listopad 30, 2009 at 8:18 am

Pozostawała Polska wszakże stale jednym z europejskich łączników między Zachodem a Wschode m . Czytaj resztę wpisu »

Artykuły henrykowskie kładły więc kres powstałemu w ciągu pierwszej połowy XVI

In historia polski piastów on Listopad 30, 2009 at 8:18 am

Artykuły henrykowskie kładły więc kres powstałemu w ciągu pierwszej połowy XVI w . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.796

In polska historia on Listopad 25, 2009 at 11:18 pm

Okres powstania listopadowego oświetla parę podstawowych wydawnictw: Diariusz sejmu 1830 -1831 wyd. Czytaj resztę wpisu »