Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski w datach’

Ten wzrost elementów oddziaływujących destruktywnie na wykształcony w XVI

In historia polski rs on Grudzień 24, 2009 at 5:05 pm

Ten wzrost elementów oddziaływujących destruktywnie na wykształcony w XVI w . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Słabość mieszczaństwa w Rzeczypospolitej nie była wszakże rezultatem owych walk wewnętrznych miastach

In historia polski rs on Grudzień 24, 2009 at 5:05 pm

Słabość mieszczaństwa w Rzeczypospolitej nie była wszakże rezultatem owych walk wewnętrznych w miastac h , które wskazywały raczej na dojrzewanie nowych sił społecznych. Czytaj resztę wpisu »

Do ostatniej ćwierci XVI w

In historia polski rs on Grudzień 24, 2009 at 5:05 pm

Do ostatniej ćwierci XVI w . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.76

In historia polski rs on Listopad 25, 2009 at 5:05 pm

W początkach XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.191

In historia polski rs on Listopad 25, 2009 at 5:05 pm

Palącą sprawą była wewnętrzna reforma Kościoła. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.306

In historia polski rs on Listopad 25, 2009 at 5:05 pm

Współdziałanie Zygmunta I z możnowładztwem, a także majątkowe zabiegi Bony i jej ingerencja w liczne decyzje starzejącego się monarchy powodowały wzrost niezadowolenia wśród szlachty. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.421

In historia polski rs on Listopad 25, 2009 at 5:05 pm

Kryzys władzy w Polsce w początkach XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.526

In historia polski rs on Listopad 25, 2009 at 5:05 pm

Badania nad dziejami stosunków międzynarodowych i walk politycz­nych w Rzeczypospolitej prowadzone były bardzo nierównomiernie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.641

In historia polski rs on Listopad 25, 2009 at 5:05 pm

Sarmatyzm tej doby nie nawoływał do podbojów, jego ideałem stało się życie ziemiańskie, zasklepione w ramach ciasnego zaścianka, gdzie kul­tywowane miały być wszelkie cnoty obywatelskie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.775

In historia polski rs on Listopad 25, 2009 at 5:05 pm

Poniesione przez wojska rosyjskie niepowodzenia i trudności w rychłym ściągnięciu posiłków spowodowały tymczasem interwencję pruską, która zaskoczyła powstańców i pogorszyła ich sytuację militarną. Czytaj resztę wpisu »