Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski xviii’

Wśród feudałów

In sekrety historii polski on Grudzień 25, 2009 at 2:25 pm

Wśród feudałó w , jeśli pominie się związane z dworem królewskim grupy możnowładców, ku polityce centralistycznej mogła się skłaniać średnia szlachta. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Był to jednak sukces efemeryczny

In sekrety historii polski on Grudzień 25, 2009 at 2:25 pm

Był to jednak sukces efemeryczn y . Czytaj resztę wpisu »

Trzeba zwrócić wreszcie uwagę na syntezy częściowe

In sekrety historii polski on Grudzień 25, 2009 at 2:25 pm

Trzeba zwrócić wreszcie uwagę na syntezy częściow e , zajmujące się omawianym okresem czy też dziejami Rzeczypospolitej szlacheckiej. Czytaj resztę wpisu »

Stół był wystawny

In sekrety historii polski on Grudzień 25, 2009 at 2:25 pm

Stół był wystawn y . Czytaj resztę wpisu »

Podobne sukcesy uzyskali Hohenzollernowie na terenie Śląska

In jan długosz historia polski on Grudzień 13, 2009 at 5:05 pm

Podobne sukcesy uzyskali Hohenzollernowie na terenie Śląsk a . Czytaj resztę wpisu »

Obok produkcji cechowej występu je

In jan długosz historia polski on Grudzień 13, 2009 at 5:05 pm

Obok produkcji cechowej występu j e , również na niektórych obszarach i w niektórych dziedzinach forma nakładu. Czytaj resztę wpisu »

Życiem społecznym zajmowali się głównie prawnicy

In jan długosz historia polski on Grudzień 13, 2009 at 5:05 pm

Życiem społecznym zajmowali się głównie prawnic y . Czytaj resztę wpisu »

Obóz średnioszlachecki przechodził już od czasów Batorego wyraźny kryzys

In historia średniowieczna polski on Grudzień 2, 2009 at 5:02 pm

Obóz średnioszlachecki przechodził już od czasów Batorego wyraźny kryzy s . Czytaj resztę wpisu »

Społeczeństwo polskie w omawianym okresie odznaczało się silnym dynamizmem demograficznym

In historia średniowieczna polski on Grudzień 2, 2009 at 5:02 pm

Społeczeństwo polskie w omawianym okresie odznaczało się silnym dynamizmem demograficzny m . Czytaj resztę wpisu »

Poeci kierunku mieszczańskiego najsilniej także chyba nawiązywali do tradycji renesansowych

In historia średniowieczna polski on Grudzień 2, 2009 at 5:02 pm

Poeci kierunku mieszczańskiego najsilniej także chyba nawiązywali do tradycji renesansowyc h . Czytaj resztę wpisu »