Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polski xx’

Wspólne dla całego stanu szlacheckiego przywiązanie do wolności nie powstrzymywało poszczególnych warstw od walki o hegemonię w państwie

In historia sciaga on Grudzień 14, 2009 at 8:02 am

Wspólne dla całego stanu szlacheckiego przywiązanie do wolności nie powstrzymywało poszczególnych warstw od walki o hegemonię w państwi e . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Widoczne przemiany nastąpiły w malarstwie

In historia sciaga on Grudzień 14, 2009 at 8:02 am

Widoczne przemiany nastąpiły w malarstwi e . Czytaj resztę wpisu »

Na szczególne podkreślenie zasługuje rozwój artylerii polskiej

In historia sciaga on Grudzień 14, 2009 at 8:02 am

Na szczególne podkreślenie zasługuje rozwój artylerii polskie j . Czytaj resztę wpisu »

Można do tego jeszcze dodać

In historia średniowiecza on Listopad 28, 2009 at 8:09 pm

Można do tego jeszcze dodaG?, że Śląsk liczył w początkach XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Proza tego okresu to przede wszystkim

In historia średniowiecza on Listopad 28, 2009 at 8:09 pm

Proza tego okresu to przede wszystki m , jak przystało na dobę kontrreformacji, wspaniałe kaznodziejstwo Piotra Skargi, który w swych Kazaniach sejmowych (1597) poddał surowej krytyce szlachtę i państwo, występując jako rzecznik silnej władzy monarszej i wysuwając wzór rycerza-bojownika o wiarę jako najwznioślejszy wzorzec postawy jednostki. Czytaj resztę wpisu »

Rzecz jednak upadła

In historia średniowiecza on Listopad 28, 2009 at 8:09 pm

Rzecz jednak upadł a , gdyż Zamoyski proponował wykluczenie kandydatów, którzy nie byliby krwi słowiańskiej, co poruszyło stronników Habsburgów. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.87

In historia sciaga on Listopad 18, 2009 at 8:02 am

Oparło się całkowicie mieszczaństwo dążeniom szlachty do rozbicia organizacji cechowej, postulowanego na sejmach w latach 1538-1562. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.849

In historia sciaga on Listopad 18, 2009 at 8:02 am

Na namiestnika powołał car nie Adama Czartoryskiego, cieszącego się dużym autorytetem w społeczeństwie polskim i wskutek tego dość niezależnego, ale gen. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.317

In historia sciaga on Listopad 18, 2009 at 8:02 am

Powoli ustalił się tryb obrad sejmowych, ujęty w ramowe przepisy re­gulaminowe dopiero w XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.432

In historia sciaga on Listopad 18, 2009 at 8:02 am

W ręce sejmikującej szlachty zaczęła przechodzić także administracja skarbowa, co miało służyć za zabezpieczenie przed posługiwaniem się przez króla uchwalonymi podatkami na cele nie odpowiadające początko­wemu przeznaczeniu. Czytaj resztę wpisu »