Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia polskie’

Nie zmienia tej oceny fakt

In ilustrowana historia polski on Listopad 29, 2009 at 10:11 am

Nie zmienia tej oceny fak t , że istniały także wynikające z rozwoju stosunków między Rzecząpospolitą a jej sąsiadami ze wschodu poważne przyczyny tych konfliktów militarnych. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Jakkolwiek też w odniesieniu do niektórych kwestii polityki zewnętrznej nadal trudno się

In ilustrowana historia polski on Listopad 29, 2009 at 10:11 am

Jakkolwiek też w odniesieniu do niektórych kwestii polityki zewnętrznej nadal trudno siG?. Czytaj resztę wpisu »

Do rozłamu doszło na tle sporu ó dogmaty

In ilustrowana historia polski on Listopad 29, 2009 at 10:11 am

Do rozłamu doszło na tle sporu ó dogmat y . Czytaj resztę wpisu »

Obóz egzekucyjny nie stanowił zwartego stronnictwa w sensie nowoczesnym

In ilustrowana historia polski on Listopad 29, 2009 at 10:11 am

Obóz egzekucyjny nie stanowił zwartego stronnictwa w sensie nowoczesny m . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.111

In ilustrowana historia polski on Listopad 6, 2009 at 10:11 am

Nie jest natomiast dotychczas wyświetlona kwestia, w jakiej mierze trudności ekonomiczne, które Polska zaczęła przeżywać od początku XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.226

In ilustrowana historia polski on Listopad 6, 2009 at 10:11 am

W peregrynacjach uczestniczyła nie tylko bogatsza szlachta, ale i sy­nowie mieszczańscy. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.341

In ilustrowana historia polski on Listopad 6, 2009 at 10:11 am

Dyskusja na ten temat nie została jeszcze w nauce historycznej zakoń­czona, a ostatnio brak prac, które by ten problem w sposób gruntowny podjęły. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.456

In ilustrowana historia polski on Listopad 6, 2009 at 10:11 am

Taktyka i strategia polska nie uległy zasadniczym zmianom. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.561

In ilustrowana historia polski on Listopad 6, 2009 at 10:11 am

Formy oporu chłopskiego na ziemiach polskich podobne były do form oporu w większości krajów europejskich, a w każdym razie w tych krajach, w których w tym czasie dominowała gospodarka folwarczno-pańszczyźniana. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.695

In ilustrowana historia polski on Listopad 6, 2009 at 10:11 am

Ze znacznie większym rozmachem rozbudowywała manufaktury magnateria, wykorzystując szeroko nie tylko posiadany kapitał pieniężny, ale i uprawnienia feudalne. Czytaj resztę wpisu »