Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia powstania polski’

Wprawdzie bliski królowi biskup Stanisław Łubieński przypomniał w opublikowanej tym czasie broszurze niewygasłe prawa Polski do starej dzielnicy piastowskiej

In współczesna historia polski on Grudzień 5, 2009 at 3:23 am

Wprawdzie bliski królowi biskup Stanisław Łubieński przypomniał w opublikowanej w tym czasie broszurze niewygasłe prawa Polski do starej dzielnicy piastowskie j , jednak nie spotkał się ze zrozumieniem strony szlachty, która niechętnie widziała wmieszanie się Rzeczypospolitej w nową wojnę. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Badania nad ustrojem Rzeczypospolitej zawierają wciąż wiele luk

In współczesna historia polski on Grudzień 5, 2009 at 3:23 am

Badania nad ustrojem Rzeczypospolitej zawierają wciąż wiele lu k , pozwalających na różne dowolności interpretacyjne. Czytaj resztę wpisu »

Luteranizm, który utrzymał się ostatecznie głównie w miastach Prus Królewskich i zachodniej Wielkopolski

In współczesna historia polski on Grudzień 5, 2009 at 3:23 am

Luteranizm, który utrzymał się ostatecznie głównie w miastach Prus Królewskich i zachodniej Wielkopolsk i , nie trafił szerzej do szlachty. Czytaj resztę wpisu »

Powoli ustalił się tryb obrad sejmowych

In współczesna historia polski on Grudzień 5, 2009 at 3:23 am

Powoli ustalił się tryb obrad sejmowyc h , ujęty w ramowe przepisy regulaminowe dopiero w XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.106

In współczesna historia polski on Listopad 11, 2009 at 3:23 am

Znaczne utrudnienia w rozwoju handlu spowodował spadek wartości pieniądza oraz stanowa polityka szlachecka. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.221

In współczesna historia polski on Listopad 11, 2009 at 3:23 am

Nie pozostawała obojętna wobec szkolnictwa średniego również Aka­demia Krakowska. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.336

In współczesna historia polski on Listopad 11, 2009 at 3:23 am

W miarę umacniania się pozycji ekonomicznej szlachty poprzez upo­wszechnianie się folwarku pańszczyźnianego, a także w miarę upodabnia­nia się do Polski pod względem ustrojowo-politycznym, rosło i na Litwie dążenie do emancypacji spod hegemonii o wiele potężniejszego niż w Ko­ronie możnowładztwa. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.451

In współczesna historia polski on Listopad 11, 2009 at 3:23 am

W każdym razie w przeciwieństwie do poprzedniego okresu można mówić o często występujących zdecydowanych rozbieżnościach w poglą­dach na kierunki działań dyplomatycznych między monarchą a sejmem czy innymi organami szlacheckimi, a także o zaczynającej się dekompozycji jednolitego poprzednio kierownictwa dyplomatycznego. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.556

In współczesna historia polski on Listopad 11, 2009 at 3:23 am

Zmiany te wywołane były wprawdzie wspomnianymi poprzednio po­trzebami gospodarki folwarcznej i jej przemianami. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.690

In współczesna historia polski on Listopad 11, 2009 at 3:23 am

Ani pierwsza, ani druga tendencja nie była czymś nowym na ziemiach polskich. Czytaj resztę wpisu »