Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia powszechna polski’

Znaczne trudności w przeprowadzaniu tych uchwał wywołał fakt utrzymywania się wciąż folwarków opartych głównie na pracy najemnej

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Znaczne trudności w przeprowadzaniu tych uchwał wywołał fakt utrzymywania się wciąż folwarków opartych głównie na pracy najemne j . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Gdy do głosu doszła w Polsce druga generacja twórców renesansowych

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Gdy do głosu doszła w Polsce druga generacja twórców renesansowyc h , która zdolna była – po tym pierwszym okresie asymilacji antyku – położyć większy nacisk na rozwój pierwiastków narodowych, Odrodzenie europejskie znalazło się już w swej fazie schyłkowej. Czytaj resztę wpisu »

Utworzenie Trybunału uszczupliło władzę monarchy

In wielka historia polski on Grudzień 27, 2009 at 3:28 pm

Utworzenie Trybunału uszczupliło władzę monarch y , nie przyczyniło się jednak do spadku jego prestiżu. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.783

In wielka historia polski on Listopad 28, 2009 at 3:28 pm

Wszystkie te przemiany i różnice w poglądach dawniejszej historiografii nie pozostały bez wpływu na kształtowanie się także w Polsce Ludowej postaw historyków wobec pierwszego okresu dziejów porozbiorowych, mimo zasadniczej zmiany założeń i znacznego poszerzenia zainteresowań badawczych. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.251

In wielka historia polski on Listopad 28, 2009 at 3:28 pm

Największym poetą polskim doby Odrodzenia był Jan Kochanowski (1530-1584). Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.366

In wielka historia polski on Listopad 28, 2009 at 3:28 pm

Trzeba do tego dodać, że jakościowo żołnierz polski wypadał dobrze na tle innych armii europejskich, a polska taktyka wojenna umożliwiała mu sukcesy nawet w walce ze znacznie przeważającym nieprzyjacielem. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.481

In wielka historia polski on Listopad 28, 2009 at 3:28 pm

Jakkolwiek już w XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.586

In wielka historia polski on Listopad 28, 2009 at 3:28 pm

Natomiast w połowie wieku stosunkowo dobrze przedstawiała się arty­leria polska. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.136

In wielka historia polski on Listopad 28, 2009 at 3:28 pm

Dochodziło także do walk między plebsem a uprzywilejowanymi war­stwami miejskimi. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.720

In wielka historia polski on Listopad 28, 2009 at 3:28 pm

Dopiero jednak kasata zakonu jezuitów, który dzierżył pieczę nad większością szkół średnich w Polsce (66 kolegiów), umożliwiła zasadniczą reformę szkolnictwa. Czytaj resztę wpisu »