Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia powszechna xx wieku’

Modrzewski był zwolennikiem silnej

In historia polski w skrocie on Grudzień 9, 2009 at 10:14 am

Modrzewski był zwolennikiem silne j , scentralizowanej władzy królewskiej, opartej na średniej szlachcie i mieszczaństwie. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Układ ten nie doprowadził jeszcze do współdziałania między dworem polskim a cesarskim

In historia polski w skrocie on Grudzień 9, 2009 at 10:14 am

Układ ten nie doprowadził jeszcze do współdziałania między dworem polskim a cesarski m . Czytaj resztę wpisu »

Poważny rozwój nastąpił w górnictwie i hutnictwie

In historia polski w skrocie on Grudzień 9, 2009 at 10:14 am

Poważny rozwój nastąpił w górnictwie i hutnictwi e . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.39

In historia polski w skrocie on Listopad 14, 2009 at 10:14 am

Historyk polski wskutek rozproszenia archiwów centralnych w dobie rozbiorów, a także zniszczeń dokonanych przez Niemców w toku ostatniej wojny, znajduje się w sytuacji gorszej niż większość jego kolegów euro­pejskich. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.154

In historia polski w skrocie on Listopad 14, 2009 at 10:14 am

Wspólne dla całego stanu szlacheckiego przywiązanie do wolności nie powstrzymywało poszczególnych warstw od walki o hegemonię w pań­stwie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.269

In historia polski w skrocie on Listopad 14, 2009 at 10:14 am

Trzeba wreszcie przypomnieć, że teatr Władysława IV był przede wszy­stkim ośrodkiem muzyki operowej, która w ten sposób została przeszcze­piona na ziemie polskie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.384

In historia polski w skrocie on Listopad 14, 2009 at 10:14 am

Zygmunt I wystąpił ze swymi pretensjami do spadku po nim, jednak szybsi i skuteczniejsi w działaniu byli Habsburgowie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.499

In historia polski w skrocie on Listopad 14, 2009 at 10:14 am

Jeżeli można słusznie wątpić, czy ze strony, tureckiej zagrażało w pierw­szej połowie XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.604

In historia polski w skrocie on Listopad 14, 2009 at 10:14 am

Po elekcji Jan III (1674-1696) Sobieski kontynuował dalszą wojnę z Turkami. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.738

In historia polski w skrocie on Listopad 14, 2009 at 10:14 am

Konserwatywnie szlachecki charakter zaważył bardzo ujemnie na militarnych możliwościach konfederacji barskiej. Czytaj resztę wpisu »