Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia pwn’

Historia Polski – cz.712

In historia polski chomik on Listopad 28, 2009 at 7:13 pm

Dopiero w wyniku tych postanowień sytuacja mieszczaństwa polskiego w Rzeczypospolitej przedstawiała się lepiej niż pod zaborami. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Historia Polski – cz.128

In historia polski chomik on Listopad 28, 2009 at 7:13 pm

W zależności od przynależności do danej warstwy warunki bytowania chłopa były więcej lub mniej skromne. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.13

In historia polski chomik on Listopad 28, 2009 at 7:13 pm

Sprawy miejskie tej epoki, początkowo nieco zaniedbywane kosztem badań nad wsią, doczekały się również nowatorskich opracowań, które pozwoliły spojrzeć na rolę gospodarczą miast w omawianym okresie w od­miennym od tradycyjnych ujęć świetle. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.890

In historia polski chomik on Listopad 28, 2009 at 7:13 pm

Jakkolwiek armia polska liczyła jeszcze ponad 60 tys. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.243

In historia polski chomik on Listopad 28, 2009 at 7:13 pm

Historia była dziedziną, którą w całości niemal opanowali dziejopisowie szlacheccy. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.358

In historia polski chomik on Listopad 28, 2009 at 7:13 pm

Z okresem panowania Stefana Batorego wiąże się jeszcze jedna ważna reforma, tym razem z inicjatywy monarchy: utworzenie piechoty wybranieckiej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.558

In historia polski podręcznik on Listopad 11, 2009 at 2:16 pm

Proces decentralizacji, który objął całość stosunków w Rzeczypospoli­tej, znalazł swe odbicie także w stosunkach wiejskich. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.108

In historia polski podręcznik on Listopad 11, 2009 at 2:16 pm

Polityka szlachecka starała się nie tylko o upośledzenie mieszczan pod względem społecznym, ale usiłowała pozbawić ich dochodów płynących z handlu międzynarodowego. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.692

In historia polski podręcznik on Listopad 11, 2009 at 2:16 pm

Jak to wykazał Władysław Rusiński, chłopi przechodzący na czynsze osiedlali się w nowo zakładanych wsiach czynszowych albo też w opuszczonych gospodarstwach we wsiach, gdzie poza tym przeważała pańszczyzna. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.223

In historia polski podręcznik on Listopad 11, 2009 at 2:16 pm

Kłopoty Uniwersytetu Krakowskiego zamierzali wykorzystać jezuici. Czytaj resztę wpisu »