Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia recenzja’

Dawniej historycy wysuwali inne jeszcze przyczyny

In historia ustroju polski on Grudzień 7, 2009 at 3:17 am

Dawniej historycy wysuwali inne jeszcze przyczyn y , które miały leżeć u podstaw rozwoju gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Szczególna rola w tych warunkach przypadła humanistom

In historia ustroju polski on Grudzień 7, 2009 at 3:17 am

Szczególna rola w tych warunkach przypadła humanisto m , którzy pierwsi w swych dążeniach do zapewnienia swobody i rozwoju myśli ludzkiej zaczęli przeciwstawiać autorytety starożytności autorytetom średniowiecznej scholastyki. Czytaj resztę wpisu »

Polityka wewnętrzna Stefana Batorego przyniosła też wkrótce istotne cofnięcie się ze zdobytych pod koniec panowania ostatniego Jagiellona pozycji

In historia ustroju polski on Grudzień 7, 2009 at 3:17 am

Polityka wewnętrzna Stefana Batorego przyniosła też wkrótce istotne cofnięcie się ze zdobytych pod koniec panowania ostatniego Jagiellona pozycj i . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.134

In historia ustroju polski on Listopad 12, 2009 at 3:17 am

Celem tych poczynań było doprowadzenie do takiego stanu, w którym mieszczaństwo, pozbawione dopływu z zewnątrz i możliwości awansu społecznego, nie byłoby zdolne do skutecznej konkurencji. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.19

In historia ustroju polski on Listopad 12, 2009 at 3:17 am

Nie jest możliwe przedstawienie na tym miejscu całości badań w zakre­sie historii kultury. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.249

In historia ustroju polski on Listopad 12, 2009 at 3:17 am

Zwolennik reformacji i zarazem obozu średnioszlacheckiego, opubliko­wał w 1543 r. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.364

In historia ustroju polski on Listopad 12, 2009 at 3:17 am

Polski w początkach XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.479

In historia ustroju polski on Listopad 12, 2009 at 3:17 am

Wybuch powstania czeskiego w 1618 r. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.584

In historia ustroju polski on Listopad 12, 2009 at 3:17 am

Nie wydaje się natomiast, by w tym okresie dochodziło do faktycznego trwałego zagrożenia bytu Rzeczypospolitej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.718

In historia ustroju polski on Listopad 12, 2009 at 3:17 am

Nieco tylko lepiej było wśród szlachty średniej. Czytaj resztę wpisu »