Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia średniowiecza’

Jeśli chodzi o sprawy ustrojowe

In roszkowski historia polski on Grudzień 29, 2009 at 4:26 am

Jeśli chodzi o sprawy ustrojow e , obok S. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Żywe przemiany przechodził strój szlachecki

In roszkowski historia polski on Grudzień 29, 2009 at 4:26 am

Żywe przemiany przechodził strój szlacheck i . Czytaj resztę wpisu »

Sytuacja przedstawiała się mniej korzystnie niż w większości krajów zachodniej Europy

In roszkowski historia polski on Grudzień 29, 2009 at 4:26 am

Sytuacja przedstawiała się mniej korzystnie niż w większości krajów zachodniej Europ y . Czytaj resztę wpisu »

Gdy nie powiodła się próba porozumienia z Rudolfem i zawarcia przymierza antytureckiego

In roszkowski historia polski on Grudzień 29, 2009 at 4:26 am

Gdy nie powiodła się próba porozumienia się z Rudolfem i zawarcia przymierza antytureckieg o , Zamoyski zdecydował się na interwencję w Mołdawii. Czytaj resztę wpisu »

Kwestia mecenatu budziła stosunkowo duże zainteresowanie

In powojenna historia polski on Grudzień 1, 2009 at 7:28 am

Kwestia mecenatu budziła stosunkowo duże zainteresowani e , mające już bogate tradycje w dawnych badaniach. Czytaj resztę wpisu »

Natomiast nie miały na tych obszarach sukcesów bardziej radykalne kierunki reformacji

In powojenna historia polski on Grudzień 1, 2009 at 7:28 am

Natomiast nie miały na tych obszarach sukcesów bardziej radykalne kierunki reformacj i , chociaż zarówno wśród biedniejszych warstw w mieście, jak i na wsi dość prędko zorientowano się, że luteranizm wykorzystuje się do rozgrywek wśród klasy posiadającej. Czytaj resztę wpisu »

Swego rodzaju kontrolą zastosowania się do instrukcji były sprawozdania z przebiegu obrad sejmowych

In powojenna historia polski on Grudzień 1, 2009 at 7:28 am

Swego rodzaju kontrolą zastosowania się do instrukcji były sprawozdania z przebiegu obrad sejmowyc h , które składali posłowie na sejmikach. Czytaj resztę wpisu »

Jakkolwiek już w XVI

In powojenna historia polski on Grudzień 1, 2009 at 7:28 am

Jakkolwiek już w XVI w . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.322

In roszkowski historia polski on Listopad 29, 2009 at 4:26 am

Egzekucjoniści domagali się więc reformy kościelnej, przeprowadzenia rewindykacji dóbr królewskich, zagarniętych i trzymanych przez magna­tów, uporządkowania sądownictwa, usprawnienia aparatu fiskalnego i woj­skowego, unifikacji państwa. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.437

In roszkowski historia polski on Listopad 29, 2009 at 4:26 am

Rokosz sandomierski na dłuższy czas osłabił dążenia dworu warszaw­skiego do podejmowania prób wzmocnienia władzy centralnej. Czytaj resztę wpisu »