Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia sredniowiecze’

Zygmunt I wystąpił ze swymi pretensjami do spadku po nim

In historia polski film on Grudzień 28, 2009 at 1:09 pm

Zygmunt I wystąpił ze swymi pretensjami do spadku po ni m , jednak szybsi i skuteczniejsi w działaniu byli Habsburgowie. Czytaj resztę wpisu »

Opierając się na rudach pochodzenia zagranicznego rozwijała produkcja metalurgiczna pod Gdańskiem

In historia polski film on Grudzień 28, 2009 at 1:09 pm

Opierając się na rudach pochodzenia zagranicznego rozwijała się produkcja metalurgiczna pod Gdańskie m , gdzie wykorzystywano rudę szwedzką, oraz pod Nowym Sączem, gdzie w początkach XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Mniejszymi osiągnięciami cieszyła się myśl filozoficzna

In historia polski film on Grudzień 28, 2009 at 1:09 pm

Mniejszymi osiągnięciami cieszyła się myśl filozoficzn a . Czytaj resztę wpisu »

Konsekwencją sojuszu z Habsburgami i poparcia udzielanego im w toku wojny trzydziestoletniej była nie tylko bierność polityki Rzeczypospolitej sprawie śląskiej

In historia w datach on Grudzień 22, 2009 at 4:07 am

Konsekwencją sojuszu z Habsburgami i poparcia udzielanego im w toku wojny trzydziestoletniej była nie tylko bierność polityki Rzeczypospolitej w sprawie śląskie j , ale także przejęcie przez nią ochrony państwa habsburskiego od wschodu, co przyczyniło się do wciągnięcia Polski w nowe wojny z Turcją, Szwecją i Moskwą. Czytaj resztę wpisu »

Zdecydowanie korzystniej

In historia w datach on Grudzień 22, 2009 at 4:07 am

Zdecydowanie korzystnie j , jeśli chodzi o wszechstronność podejmowanych badań, przedstawia się doba panowania dwu pierwszych Wazów. Czytaj resztę wpisu »

Wkrótce doszło zresztą do rozłamu w samym kalwinizmie

In historia w datach on Grudzień 22, 2009 at 4:07 am

Wkrótce doszło zresztą do rozłamu w samym kalwinizmi e . Czytaj resztę wpisu »

Egzekucjoniści domagali się więc reformy kościelnej

In historia w datach on Grudzień 22, 2009 at 4:07 am

Egzekucjoniści domagali się więc reformy kościelne j , przeprowadzenia rewindykacji dóbr królewskich, zagarniętych i trzymanych przez magnatów, uporządkowania sądownictwa, usprawnienia aparatu fiskalnego i wojskowego, unifikacji państwa. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.606

In historia polski film on Listopad 28, 2009 at 1:09 pm

Realizacja tych planów napotkała jednak nieprzezwyciężone trudności zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Rzeczypospolitej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.41

In historia polski film on Listopad 28, 2009 at 1:09 pm

Znaczna część materiałów źródłowych o charakterze zarówno pry­watnym, jak i publicznym znajduje się w zbiorach rękopisów przy biblio­tekach. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.156

In historia polski film on Listopad 28, 2009 at 1:09 pm

Szlachta doby Odrodzenia była warstwą bardzo żywotną, zdolną do odgrywania kierowniczej roli w życiu kraju. Czytaj resztę wpisu »