Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia średniowieczna polski’

Sprawa kozacka stawała się w tym czasie coraz większym stopniu nie tylko wewnętrzną kwestią Rzeczypospolitej

In historia kultury polskiej on Grudzień 10, 2009 at 1:11 am

Sprawa kozacka stawała się w tym czasie w coraz większym stopniu nie tylko wewnętrzną kwestią Rzeczypospolite j , ale i problemem międzynarodowym. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Rychło wszakże szlachta uznała taką sytuację za niedogodną dla siebie i podjęła kroki

In historia kultury polskiej on Grudzień 10, 2009 at 1:11 am

Rychło wszakże szlachta uznała taką sytuację za niedogodną dla siebie i podjęła krok i , by pozbyć się konkurencji mieszczańskiej przez wprowadzenie większego zróżnicowania między obu stanami i pozbawienie mieszczan części prerogatyw gospodarczych. Czytaj resztę wpisu »

Byli to przy tym ludzie świadomi swojej nowatorskiej roli w rozprzestrzenianiu nowej teorii artystycznej

In historia kultury polskiej on Grudzień 10, 2009 at 1:11 am

Byli to przy tym ludzie świadomi swojej nowatorskiej roli w rozprzestrzenianiu nowej teorii artystyczne j . Czytaj resztę wpisu »

Rozwój folwarków nastąpił przede wszystkim w dobrach szlacheckich

In historia 1795 on Listopad 23, 2009 at 3:04 am

Rozwój folwarków nastąpił przede wszystkim w dobrach szlacheckic h , zwłaszcza średniej szlachty. Czytaj resztę wpisu »

Wzrosło także upowszechnienie oświaty

In historia 1795 on Listopad 23, 2009 at 3:04 am

Wzrosło także upowszechnienie oświat y . Czytaj resztę wpisu »

Jakkolwiek egzekucjoniśei nie zaprzestali wysuwania dalszych propozycji reform

In historia 1795 on Listopad 23, 2009 at 3:04 am

Jakkolwiek egzekucjoniśei nie zaprzestali wysuwania dalszych propozycji refor m , dotyczących m. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.636

In historia kultury polskiej on Listopad 15, 2009 at 1:11 am

Wojna siedmioletnia przyniosła zagładę armii saskiej, zaatakowanej niespodziewanie przez Prusy i zmuszonej do kapitulacji w Pirnie (1756). Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.186

In historia kultury polskiej on Listopad 15, 2009 at 1:11 am

Nie ma natomiast w nauce historycznej jednolitego stanowiska co do tego, w jakiej mierze tolerancja dotyczyła również mieszczan i chłopów. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.770

In historia kultury polskiej on Listopad 15, 2009 at 1:11 am

Na czele tej siły Kościuszko wyruszył w kierunku Warszawy. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.71

In historia kultury polskiej on Listopad 15, 2009 at 1:11 am

Ilość uzyskanej pańszczyzny czy możliwości najmu były chyba najważniejszym czynnikiem limitującym wielkość areału ziemi folwarcznej. Czytaj resztę wpisu »