Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia starożytność’

Przechodząc do opracowań bardziej szczegółowych przede wszystkim wypadnie się zastrzec

In historia kultury polskiej on Grudzień 19, 2009 at 5:03 am

Przechodząc do opracowań bardziej szczegółowych przede wszystkim wypadnie się zastrze c , że nie jest możliwe na tym miejscu wskazanie na wszystkie problemy, którymi zajmowała się w odniesieniu do omawianego okresu polska nauka historyczna. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Podłoże, na którym rozwinął się ruch reformacyjny w Polsce

In historia kultury polskiej on Grudzień 19, 2009 at 5:03 am

Podłoże, na którym rozwinął się ruch reformacyjny w Polsc e , było podobne jak w Niemczech czy innych krajach europejskich. Czytaj resztę wpisu »

Zadania, jakie czekały go w Polsce

In historia kultury polskiej on Grudzień 19, 2009 at 5:03 am

Zadania, jakie czekały go w Polsc e , były bardzo skomplikowane. Czytaj resztę wpisu »

Doświadczenia z wydarzeń w księstwach naddunajskich i Inflantach wykazywały

In historia kultury polskiej on Grudzień 19, 2009 at 5:03 am

Doświadczenia z wydarzeń w księstwach naddunajskich i w Inflantach wykazywał y , że w celu realizacji dalekosiężnych planów konieczne było zwiększenie potencjału militarnego Rzeczypospolitej przez uzyskanie silnego, a w jakiejś mierze zależnego od Polski sojusznika. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.679

In historia kultury polskiej on Listopad 22, 2009 at 5:03 am

Literatura polityczna czasów Oświecenia znalazła syntetyczne opracowanie w W. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.857

In historia kultury polskiej on Listopad 22, 2009 at 5:03 am

Wczesny romantyzm polski nawiązywał do tego nurtu w romantyzmie europejskim (głównie niemieckim, ale także angielskim), który wzywał do buntu przeciwko uciskowi narodów, warstw społecznych i jednostek, do zerwania z autorytetami krępującymi ich swobodny rozwój. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.210

In historia kultury polskiej on Listopad 22, 2009 at 5:03 am

Odrodzenie było okresem, który zrywał z pojęciem hierarchicznego i jednolitego układu świata, akceptowanym w dobie średniowiecza, i sta­rał się odkryć odrębności jednostki ludzkiej wobec otaczającego ją świata przyrodzonego i nadprzyrodzonego, umożliwiając w ten sposób pełnię rozwoju indywidualności ludzkiej i uzasadniając przodujące miejsce czło­wieka we wszechświecie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.95

In historia kultury polskiej on Listopad 22, 2009 at 5:03 am

Na przełomie XVI i XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.325

In historia kultury polskiej on Listopad 22, 2009 at 5:03 am

Połowiczność uchwały o „egzekucji dóbr” nie pozostała jednak bez wpływu na inne postanowienia. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.440

In historia kultury polskiej on Listopad 22, 2009 at 5:03 am

Od tego rodzaju rozwiązań daleki był nowy elekt, Władysław IV (1632 -1648). Czytaj resztę wpisu »