Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia ustroju polski’

Pod wpływem otoczenia i atrakcyjności Polski następowały procesy polonizacyjne

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 30, 2009 at 7:13 pm

Pod wpływem otoczenia i atrakcyjności Polski następowały procesy polonizacyjn e , szczególnie silnie wśród bogatszego mieszczaństwa, zwłaszcza patrycjatu, który chętnie wchodził np. Czytaj resztę wpisu »

Najwolniej cechy renesansowe zjawiały się chyba w malarstwie

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 30, 2009 at 7:13 pm

Najwolniej cechy renesansowe zjawiały się chyba w malarstwi e . Czytaj resztę wpisu »

Niechętny królowi był przy tym kler katolicki z powodu okazywanej wobec dysydentów i dyzunitów tolerancji

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 30, 2009 at 7:13 pm

Niechętny królowi był przy tym kler katolicki z powodu okazywanej wobec dysydentów i dyzunitów tolerancj i . Czytaj resztę wpisu »

Na podkreślenie zasługują wreszcie staranne publikacje dzieł pisarzy

In polska historia on Listopad 22, 2009 at 1:21 am

Na podkreślenie zasługują wreszcie staranne publikacje dzieł pisarz y , uczonych i polemistów tej doby. Czytaj resztę wpisu »

Unia brzeska

In polska historia on Listopad 22, 2009 at 1:21 am

Unia brzesk a , ogłoszona uroczyście w październiku 1596 r. Czytaj resztę wpisu »

Lata sześćdziesiąte przebiegały pod znakiem współdziałania monarchy ze średnią szlachtą

In polska historia on Listopad 22, 2009 at 1:21 am

Lata sześćdziesiąte przebiegały pod znakiem współdziałania monarchy ze średnią szlachtGŠ. Czytaj resztę wpisu »

Niełatwa jest ocena pozycji i roli międzynarodowej Rzeczypospolitej w dobie panowania dwu pierwszych Wazów

In polska historia on Listopad 22, 2009 at 1:21 am

Niełatwa jest ocena pozycji i roli międzynarodowej Rzeczypospolitej w dobie panowania dwu pierwszych Wazó w . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.79

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 7, 2009 at 7:13 pm

Upowszechnienie się gospodarki folwarcznej w Polsce w XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.778

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 7, 2009 at 7:13 pm

Rokowania rozbiorowe zainaugurowała już w lecie 1794 r. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.194

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 7, 2009 at 7:13 pm

Propaganda kontrreformacyjna starała się pozyskać posłuch przez wprowadzenie bogatszych środków oddziaływania niż te, które były stosowane dawniej przez katolicyzm czy protestantyzm. Czytaj resztę wpisu »