Moje Notatki

Posts Tagged ‘historia ustroju polski’

Pod wpływem otoczenia i atrakcyjności Polski następowały procesy polonizacyjne

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 30, 2009 at 7:13 pm

Pod wpływem otoczenia i atrakcyjności Polski następowały procesy polonizacyjn e , szczególnie silnie wśród bogatszego mieszczaństwa, zwłaszcza patrycjatu, który chętnie wchodził np. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Najwolniej cechy renesansowe zjawiały się chyba w malarstwie

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 30, 2009 at 7:13 pm

Najwolniej cechy renesansowe zjawiały się chyba w malarstwi e . Czytaj resztę wpisu »

Niechętny królowi był przy tym kler katolicki z powodu okazywanej wobec dysydentów i dyzunitów tolerancji

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 30, 2009 at 7:13 pm

Niechętny królowi był przy tym kler katolicki z powodu okazywanej wobec dysydentów i dyzunitów tolerancj i . Czytaj resztę wpisu »

Na podkreślenie zasługują wreszcie staranne publikacje dzieł pisarzy

In polska historia on Listopad 22, 2009 at 1:21 am

Na podkreślenie zasługują wreszcie staranne publikacje dzieł pisarz y , uczonych i polemistów tej doby. Czytaj resztę wpisu »

Unia brzeska

In polska historia on Listopad 22, 2009 at 1:21 am

Unia brzesk a , ogłoszona uroczyście w październiku 1596 r. Czytaj resztę wpisu »

Lata sześćdziesiąte przebiegały pod znakiem współdziałania monarchy ze średnią szlachtą

In polska historia on Listopad 22, 2009 at 1:21 am

Lata sześćdziesiąte przebiegały pod znakiem współdziałania monarchy ze średnią szlachtGŠ. Czytaj resztę wpisu »

Niełatwa jest ocena pozycji i roli międzynarodowej Rzeczypospolitej w dobie panowania dwu pierwszych Wazów

In polska historia on Listopad 22, 2009 at 1:21 am

Niełatwa jest ocena pozycji i roli międzynarodowej Rzeczypospolitej w dobie panowania dwu pierwszych Wazó w . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.841

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 7, 2009 at 7:13 pm

Na nowych podstawach rozwijał się w Królestwie przemysł włókienniczy. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.309

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 7, 2009 at 7:13 pm

Dopiero w czasie dwu następnych sejmów w 1538 i 1539 r. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.424

In najnowsza historia polski 1914 1993 on Listopad 7, 2009 at 7:13 pm

Liczebność Kozaków stale wzrastała. Czytaj resztę wpisu »