Moje Notatki

Posts Tagged ‘historii polski’

Nie pozostawała obojętna wobec szkolnictwa średniego również Akademia Krakowska

In historia polski mapy on Grudzień 12, 2009 at 7:28 am

Nie pozostawała obojętna wobec szkolnictwa średniego również Akademia Krakowsk a . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Pozornie pozycja średniej szlachty była mocniejsza niż poprzednio

In historia polski mapy on Grudzień 12, 2009 at 7:28 am

Pozornie pozycja średniej szlachty była mocniejsza niż poprzedni o . Czytaj resztę wpisu »

Przez cały wiek XVI folwark pozostawał przedsięwzięciem bardzo dochodowym

In historia polski mapy on Grudzień 12, 2009 at 7:28 am

Przez cały wiek XVI folwark pozostawał przedsięwzięciem bardzo dochodowy m . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.25

In historia polski mapy on Listopad 16, 2009 at 7:28 am

Charakter pomocniczy ma podstawowe opracowanie słownikowe Dru­karze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, pod red. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.140

In historia polski mapy on Listopad 16, 2009 at 7:28 am

Rozbicie narodowościowe zaostrzało walkę wewnętrzną w miastach, powodując dodatkowe antagonizmy między przedstawicielami tych sa­mych branż czy warstw. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.255

In historia polski mapy on Listopad 16, 2009 at 7:28 am

Obok tej intelektualnej twórczości poetyckiej szczególne miejsce w lite­raturze tego okresu zajmuje twórczość mieszczańsko-plebejska. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.370

In historia polski mapy on Listopad 16, 2009 at 7:28 am

Niełatwo jest w świetle dotychczasowych badań, a także posiadanych źródeł odpowiedzieć, w jakim stopniu poprzez polską dyplomację dwór królewski był zorientowany w sytuacji międzynarodowej i w polityce róż­nych dworów europejskich. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.485

In historia polski mapy on Listopad 16, 2009 at 7:28 am

Ta interwencja polska zaciążyła na dalszym przebiegu pierwszej fazy wojny trzydziestoletniej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.590

In historia polski mapy on Listopad 16, 2009 at 7:28 am

Krytyczny moment w dziejach państwowości polskiej nastąpił w 1655 r. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.724

In historia polski mapy on Listopad 16, 2009 at 7:28 am

Podobnie jak oświata, tak i nauka przybierała świecki charakter, zrywając z rozważaniami teologicznymi i starając się o pogłębienie znajomości przyrody i społeczeństwa. Czytaj resztę wpisu »