Moje Notatki

Posts Tagged ‘kalendarium historii polski’

Wybuch powstania czeskiego nie spotkał się z jednolitym przyjęciem na Śląsku

In historia sredniowiecze on Grudzień 11, 2009 at 11:17 am

Wybuch powstania czeskiego nie spotkał się z jednolitym przyjęciem na Śląsk u . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Obszerne informacje dotyczące badań w zakresie ustroju politycznego omawianym okresie znajdują się we wzmiankowanej na wstępie Historii państwa i prawa Polski

In historia sredniowiecze on Grudzień 11, 2009 at 11:17 am

Obszerne informacje dotyczące badań w zakresie ustroju politycznego w omawianym okresie znajdują się we wzmiankowanej na wstępie Historii państwa i prawa Polsk i , t. Czytaj resztę wpisu »

Od lat czterdziestych osłabły groźby i represje wobec protestantów

In historia sredniowiecze on Grudzień 11, 2009 at 11:17 am

Od lat czterdziestych osłabły groźby i represje wobec protestantó w . Czytaj resztę wpisu »

Sejmy zwoływał początkowo król w dowolnych terminach

In historia sredniowiecze on Grudzień 11, 2009 at 11:17 am

Sejmy zwoływał początkowo król w dowolnych terminac h , zgodnie! z potrzebą. Czytaj resztę wpisu »

Konstytucje sejmowe odczytywano wprawdzie na ostatnich posiedzeniach jednak ostateczna ich redakcja następowała już po zakończeniu obrad

In historia średniowieczna polski on Listopad 24, 2009 at 2:19 pm

Konstytucje sejmowe odczytywano wprawdzie na ostatnich posiedzeniach jednak ostateczna ich redakcja następowała już po zakończeniu obra d . Czytaj resztę wpisu »

Ta interwencja polska zaciążyła na dalszym przebiegu pierwszej fazy wojny trzydziestoletniej

In historia średniowieczna polski on Listopad 24, 2009 at 2:19 pm

Ta interwencja polska zaciążyła na dalszym przebiegu pierwszej fazy wojny trzydziestoletnie j . Czytaj resztę wpisu »

Nieco lepiej przedstawiają się badania nad dziejami sejmików

In historia średniowieczna polski on Listopad 24, 2009 at 2:19 pm

Nieco lepiej przedstawiają się badania nad dziejami sejmikó w , zgodnie z tradycjami wytyczonymi w XIX w. Czytaj resztę wpisu »

Inaczej przedstawiały się możliwości kalwinizmu

In historia średniowieczna polski on Listopad 24, 2009 at 2:19 pm

Inaczej przedstawiały się możliwości kalwinizm u , który zdobył sobie zwolenników zarówno wśród szlachty, jak i pomiędzy magnatami. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.555

In historia sredniowiecze on Listopad 15, 2009 at 11:17 am

Na 100 rodzin chłopskich przypadało

komorników
chałupników
zagrodników
kmieci
innych
Prusy Królewskie
Wielkopolska
Małopolska
Ziemie ruskie
4,5
15,1
8,2
3,1
7,5
10,3
9,9
6,8
37,6
26,5
28,3
19,8
49,6
42,6
51,9
68,1
0,8
5,5
1,7
2,2

Ażeby lepiej zrozumieć te dane, należy jeszcze dodać, że o ile w Wiel­kopolsce i Prusach gospodarstwa kmiece były stosunkowo duże (gospodar­stwa powyżej 1 łana stanowiły w Wielkopolsce 79%), o tyle odmiennie kształtowała się sytuacja w Małopolsce i na ziemiach ruskich, gdzie bardzo wyraźnie zmniejszyły się rozmiary gospodarstw kmiecych (dominowały poniżej 1-łanowe, o powierzchni 1 lub ? łana). Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.689

In historia sredniowiecze on Listopad 15, 2009 at 11:17 am

Zabiegi te nie rozkładały się równomiernie; najsilniej występowały na zachodnich ziemiach polskich, zwłaszcza w Wielkopolsce i na Pomorzu, gdzie też poziom rolnictwa podniósł się najwyżej. Czytaj resztę wpisu »