Moje Notatki

Posts Tagged ‘książki o historii polski’

Główny ciężar propagandy kontrreformacyjnej spoczywał wszakże nie na klerze świeckim

In leksykon historii polski on Grudzień 15, 2009 at 9:15 pm

Główny ciężar propagandy kontrreformacyjnej spoczywał wszakże nie na klerze świecki m , ale na jezuitach. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Unia lubelska przewidywała posiadanie wspólnego

In leksykon historii polski on Grudzień 15, 2009 at 9:15 pm

Unia lubelska przewidywała posiadanie wspólneg o , razem wybieranego władcy, wspólny sejm, senat i monetę tej samej wartości (choć wybijaną oddzielnie na Litwie i w Koronie). Czytaj resztę wpisu »

Wojna ze Szwecją doprowadziła więc do utraty większości nabytków nadbałtyckich oraz przejęcia przez Szwedów kontroli i zysków z handlu morskiego Rzeczypospolitej

In leksykon historii polski on Grudzień 15, 2009 at 9:15 pm

Wojna ze Szwecją doprowadziła więc do utraty większości nabytków nadbałtyckich oraz przejęcia przez Szwedów kontroli i zysków z handlu morskiego Rzeczypospolite j . Czytaj resztę wpisu »

Jeśli chodzi o źródła dotyczące funkcjonowania państwa szlacheckiego

In leksykon historii polski on Grudzień 15, 2009 at 9:15 pm

Jeśli chodzi o źródła dotyczące funkcjonowania państwa szlacheckieg o , to akta Metryki Koronnej doczekały się tylko regestów obejmujących dobę jagiellońską (T. Czytaj resztę wpisu »

Od początku XVI w

In kieniewicz historia polski on Grudzień 9, 2009 at 9:10 pm

Od początku XVI w . Czytaj resztę wpisu »

Niepowodzenia Kozaków doprowadziły jedynie do krótkotrwałej pacyfikacji stosunków

In kieniewicz historia polski on Grudzień 9, 2009 at 9:10 pm

Niepowodzenia Kozaków doprowadziły jedynie do krótkotrwałej pacyfikacji stosunkó w , związanej także z wielkimi potrzebami militarnymi Polski w początkach XVII w. Czytaj resztę wpisu »

Uderzające jest natomiast stosunkowo nikłe zainteresowanie chłopów sprawami przemian religijnych

In kieniewicz historia polski on Grudzień 9, 2009 at 9:10 pm

Uderzające jest natomiast stosunkowo nikłe zainteresowanie chłopów sprawami przemian religijnyc h , jakie przechodzi w tym czasie społeczeństwo polskie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.467

In leksykon historii polski on Listopad 18, 2009 at 9:15 pm

Z pierwszego bezpośredniego starcia ze Szwecją wyszła więc Polska obronną ręką. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.572

In leksykon historii polski on Listopad 18, 2009 at 9:15 pm

Ideologia sarmatyzmu, która początkowo miała uświetnić tylko genea­logię „narodu szlacheckiego” i ułatwić jego awans między pierwsze spo­łeczności europejskie, służyła teraz odcięciu się od nich. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.706

In leksykon historii polski on Listopad 18, 2009 at 9:15 pm

Jakkolwiek faktyczne zmiany w położeniu najliczniejszej części społeczeństwa Rzeczypospolitej – chłopów – były skromne, istotne znaczenie miało narastające przeświadczenie, że położenie chłopów powinno ulec zmianom i że jednym z pilnych zadań państwa jest zapewnienie tej klasie godziwych warunków życia. Czytaj resztę wpisu »