Moje Notatki

Posts Tagged ‘leksykon historii polski’

Rzecz zastanawiająca

In historia polski sredniowiecze on Grudzień 4, 2009 at 1:11 am

Rzecz zastanawiając a , że w tym okresie gruntownych przemian w stosunkach wiejskich nie doszło w Polsce do wielkich ruchów zbrojnych, i jakie wystąpiły w tym czasie i w zbliżonych warunkach w Niemczech czy j na Węgrzech. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Wpływy włoskie

In historia polski sredniowiecze on Grudzień 4, 2009 at 1:11 am

Wpływy włoski e , nadal powszechne w całej Europie, zaznaczyły się również mocno w muzyce polskiej doby wczesnego Baroku. Czytaj resztę wpisu »

Kozakami nazywano ludność naddnieprzańską

In historia polski sredniowiecze on Grudzień 4, 2009 at 1:11 am

Kozakami nazywano ludność naddnieprzańskGŠ, która początkowo na okres letni udawała się nad dolny Dniepr, zajmując się łowiectwem i rybołówstwem, a po części i rozbojem, skierowanym przeciwko karawanom kupieckim czy pogranicznym osadom tatarsko-tureckim. Czytaj resztę wpisu »

Następuje natomiast dalszy postęp techniczny

In historia polski download on Grudzień 3, 2009 at 11:12 pm

Następuje natomiast dalszy postęp techniczn y . Czytaj resztę wpisu »

Krytykując istniejące stosunki Modrzewski upomniał się przede wszystkim o zachowanie równości całego społeczeństwa wobec prawa

In historia polski download on Grudzień 3, 2009 at 11:12 pm

Krytykując istniejące stosunki Modrzewski upomniał się przede wszystkim o zachowanie równości całego społeczeństwa wobec praw a . Czytaj resztę wpisu »

Umocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem zbiegło się w czasie z definitywnym przekreśleniem dążeń dynastycznych Jagiellonów do odgrywania pierwszorzędnej roli środkowej Europie

In historia polski download on Grudzień 3, 2009 at 11:12 pm

Umocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem zbiegło się w czasie z definitywnym przekreśleniem dążeń dynastycznych Jagiellonów do odgrywania pierwszorzędnej roli w środkowej Europi e . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.181

In historia polski sredniowiecze on Listopad 10, 2009 at 1:11 am

Dysputy między tym radykalnym skrzydłem reformacji, w którym rej wodzili duchowni (zwani tu ministrami) pochodzenia plebejskiego, a całym obozem protestanckim zaczęły się już w latach pięćdziesiątych. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.828

In historia polski sredniowiecze on Listopad 10, 2009 at 1:11 am

Na mocy uchwał kongresu wiedeńskiego powstały dwa, zależne od sąsiadów państwa, utrzymujące polski charakter – Królestwo Kongresowe i Wolne Miasto Kraków. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.296

In historia polski sredniowiecze on Listopad 10, 2009 at 1:11 am

Podobnie jak przed dwoma wiekami zjednoczenie, tak w XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.411

In historia polski sredniowiecze on Listopad 10, 2009 at 1:11 am

Zygmunt III nie zmieniał wszakże swej polityki kontrreformacyjnej, która nie przejawiała się (jak w innych państwach europejskich) w za­ostrzonych represjach, ale polegała na pozostawieniu wolnej ręki poczy­naniom katolików, na popieraniu jezuitów i zwolenników reformy try­denckiej, a także na pomijaniu innowierców przy rozdawnictwie urzędów i godności przez króla. Czytaj resztę wpisu »