Moje Notatki

Posts Tagged ‘najnowsza historia polski 1914 1993’

Obok tych kronik zachowało się sporo pamiętników

In historia ustroju polski on Grudzień 24, 2009 at 3:15 pm

Obok tych kronik zachowało się sporo pamiętnikó w , z których większość opublikowano dopiero w ciągu dwu ostatnich stuleci. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Stosunki z Włochami

In historia ustroju polski on Grudzień 24, 2009 at 3:15 pm

Stosunki z Włocham i , choć i poprzednio żywe, nie były nigdy dotąd tak masowe. Czytaj resztę wpisu »

Artykuły henrykowskie miały charakter norm podstawowych dla ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej i opierały się przeważnie na dawnym prawie spisanym lub zwyczajowym

In historia ustroju polski on Grudzień 24, 2009 at 3:15 pm

Artykuły henrykowskie miały charakter norm podstawowych dla ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej i opierały się przeważnie na dawnym prawie spisanym lub zwyczajowy m , a częściowo wnosiły nowe ustalenia. Czytaj resztę wpisu »

Dzieje ludności polskiej poza granicami Rzeczypospolitej opracowane są w sposób najbardziej pełny odniesieniu do Śląska zbiorowej Historii pod red

In historia polski chomikuj on Grudzień 2, 2009 at 6:23 pm

Dzieje ludności polskiej poza granicami Rzeczypospolitej opracowane są w sposób najbardziej pełny w odniesieniu do Śląska w zbiorowej Historii Śląska pod re d . Czytaj resztę wpisu »

Na rozwój stosunków w Rzeczypospolitej doniosły wpływ miały nie tylko przemiany strukturze ekonomicznej i społecznej kraju

In historia polski chomikuj on Grudzień 2, 2009 at 6:23 pm

Na rozwój stosunków w Rzeczypospolitej doniosły wpływ miały nie tylko przemiany w strukturze ekonomicznej i społecznej kraj u . Czytaj resztę wpisu »

Niemało w tej sytuacji zależało od osoby władcy

In historia polski chomikuj on Grudzień 2, 2009 at 6:23 pm

Niemało w tej sytuacji zależało od osoby władc y , jego energii, konsekwencji i wytrwałości w osiąganiu postawionych celów. Czytaj resztę wpisu »

Jak na realizację planów batoriańskich

In historia polski chomikuj on Grudzień 2, 2009 at 6:23 pm

Jak na realizację planów batoriańskic h , było to bardzo mało. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.359

In historia ustroju polski on Listopad 26, 2009 at 3:15 pm

Jakkolwiek egzekucjoniśei nie zaprzestali wysuwania dalszych propozycji reform, dotyczących m. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.474

In historia ustroju polski on Listopad 26, 2009 at 3:15 pm

Zwycięstwo kłuszyńskie wzmocniło kompromisową grupę wśród bojarstwa moskiewskiego, które już poprzednio wysuwało propozycje po­wołania na tron carski syna Zygmunta III, Władysława. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.579

In historia ustroju polski on Listopad 26, 2009 at 3:15 pm

Pod naciskiem Chmielnickiego odbyła się też elekcja, na której wy­brano kandydata obozu ugodowego, popieranego przez hetmana kozac­kiego, Jana Kazimierza (1648-1668). Czytaj resztę wpisu »