Moje Notatki

Posts Tagged ‘w roszkowski historia polski’

Dla poznania życia wewnętrznego wsi nieocenione są księgi sądowe wiejskie

In historia polski książki on Grudzień 10, 2009 at 4:24 am

Dla poznania życia wewnętrznego wsi nieocenione są księgi sądowe wiejski e , a także ustawy wiejskie. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Stosunkowo późne rozpowszechnienie się reformacji wśród szlachty polskiej spowodowało

In historia polski książki on Grudzień 10, 2009 at 4:24 am

Stosunkowo późne rozpowszechnienie się reformacji wśród szlachty polskiej spowodował o , że największy jej rozwój zbiegł się z początkami ruchu kontrreformacyjnego. Czytaj resztę wpisu »

Ruch egzekucyjny nie podjął problemu pełnego zjednoczenia ziem polskich

In historia polski książki on Grudzień 10, 2009 at 4:24 am

Ruch egzekucyjny nie podjął problemu pełnego zjednoczenia ziem polskic h , natomiast główny wysiłek obrócił na scalenie z Polską państwa litewskiego. Czytaj resztę wpisu »

Następny rok przyniósł nowe sukcesy wzmocnionej armii szwedzkiej

In historia polski książki on Grudzień 10, 2009 at 4:24 am

Następny rok przyniósł nowe sukcesy wzmocnionej armii szwedzkie j , która mocno osadziła się w Prusach Książęcych i zdobyła Brodnicę. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.7

In historia polski audiobook on Listopad 21, 2009 at 2:03 pm

Trzeba zwrócić wreszcie uwagę na syntezy częściowe, zajmujące się omawianym okresem czy też dziejami Rzeczypospolitej szlacheckiej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.2

In historia powszechna średniowiecza on Listopad 19, 2009 at 8:01 am

Wspólne omawianie okresu 1506-1648 ma tradycje w polskiej nauce historycznej, jakkolwiek ostatnio przyjęła się raczej inna periodyzacja, łącząca drugą połowę XV w. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.120

In historia polski książki on Listopad 15, 2009 at 4:24 am

Obostrzenia powyższe miały w zamierzeniach szlacheckich objąć nie tylko osiadłych poddanych, ale i trudniących się dorywczą pracą ludzi luźnych. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.235

In historia polski książki on Listopad 15, 2009 at 4:24 am

Wzrastające zainteresowanie człowiekiem znalazło swe odbicie przede wszystkim w pracach zajmujących się jego strukturą fizyczną i miejscem w społeczeństwie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.350

In historia polski książki on Listopad 15, 2009 at 4:24 am

Przed przyjazdem do Polski zaprzysiągł Henryk w Paryżu przedsta­wione mu artykuły oraz rodzaj umowy między nim a wyborcami, tzw. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.465

In historia polski książki on Listopad 15, 2009 at 4:24 am

W tych warunkach, mimo przewagi jakościowej żołnierza polskiego, niełatwo było odzyskać poniesione w toku pierwszej ofensywy szwedzkiej straty. Czytaj resztę wpisu »