Moje Notatki

Posts Tagged ‘wielka historia polski tom 9’

Palącą sprawą stało się zdobycie środków na utrzymanie parotysięcznej armii zaciężnej

In historia sredniowiecze on Grudzień 11, 2009 at 4:02 pm

Palącą sprawą stało się zdobycie środków na utrzymanie parotysięcznej armii zaciężne j , która zapewniłaby bezpieczeństwo Podola i Rusi Czerwonej zagrożonych przez powtarzające się najazdy tatarskie, a zarazem stanowiłaby trzon armii rozbudowanej w razie wojny. Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Magnaci nie zamierzali Jednak na tym poprzestać

In historia sredniowiecze on Grudzień 11, 2009 at 4:02 pm

Magnaci nie zamierzali Jednak na tym poprzestaG?. Czytaj resztę wpisu »

Badania nad dziejami mieszczaństwa znalazły swe odbicie przede wszystkim w dość licznych monografiach różnych ośrodków miejskich

In historia sredniowiecze on Grudzień 11, 2009 at 4:02 pm

Badania nad dziejami mieszczaństwa znalazły swe odbicie przede wszystkim w dość licznych monografiach różnych ośrodków miejskic h , zarówno większych (monografie takie opublikowano m. Czytaj resztę wpisu »

Niższy kler

In historia sredniowiecze on Grudzień 11, 2009 at 4:02 pm

Niższy kle r , rekrutujący się w niemałym stopniu z mieszczan czy chłopów, odsuwany od bogatych prebend; trzymany w ciemnocie i zacofaniu, stawał się elementem niezadowolonym, którego związki z Kościołem katolickim były równie formalne jak i wyższej hierarchii. Czytaj resztę wpisu »

Kierownictwo akcją dyplomatyczną spoczywało wprawdzie nadal w ręku króla

In historia polski xviii on Grudzień 11, 2009 at 5:16 am

Kierownictwo akcją dyplomatyczną spoczywało wprawdzie nadal w ręku król a , starano się wszakże ograniczyć jego samodzielność także w tej dziedzinie. Czytaj resztę wpisu »

Jednym z naczelnych haseł demokracji szlacheckiej była równość

In historia polski xviii on Grudzień 11, 2009 at 5:16 am

Jednym z naczelnych haseł demokracji szlacheckiej była równośG?, co szczególnie zaczęto podkreślać od końca XVI w. Czytaj resztę wpisu »

Natomiast stosunkowo rzadko stosowano te fortyfikacje w celu wzmocnienia obronności miast

In historia polski xviii on Grudzień 11, 2009 at 5:16 am

Natomiast stosunkowo rzadko stosowano te fortyfikacje w celu wzmocnienia obronności mias t . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.547

In historia sredniowiecze on Listopad 15, 2009 at 4:02 pm

Zniszczenia wojenne dotknęły w większym stopniu średniego szlachci­ca, który nieraz tracił całą swą fortunę, niż wielkich posiadaczy magnac­kich. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.662

In historia sredniowiecze on Listopad 15, 2009 at 4:02 pm

Stosunkami gospodarczymi i społecznymi zajął się także Stefan Garczyński w swej Anatomii Rzeczypospolitej Polskiej (1750), krytykując ostro istniejącą sytuację, nędzę chłopską i trudności mieszczaństwa. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.97

In historia sredniowiecze on Listopad 15, 2009 at 4:02 pm

Dzieje rynku wewnętrznego w Polsce w omawianym okresie nie zo­stały jeszcze dokładnie zbadane. Czytaj resztę wpisu »