Moje Notatki

Posts Tagged ‘źródła do historii polski’

Przy wprowadzeniu nowych ograniczeń i obciążeń szlachta musiała się też liczyć z rosnącym oporem chłopskim przeciwko grożącemu upośledzeniu

In historia sciaga on Grudzień 3, 2009 at 4:10 am

Przy wprowadzeniu nowych ograniczeń i obciążeń szlachta musiała się też liczyć z rosnącym oporem chłopskim przeciwko grożącemu upośledzeni u . Czytaj resztę wpisu »

Reklamy

Prócz literatury najwyższy poziom osiągnęła w dobie Renesansu muzyka polska

In historia sciaga on Grudzień 3, 2009 at 4:10 am

Prócz literatury najwyższy poziom osiągnęła w dobie Renesansu muzyka polsk a . Czytaj resztę wpisu »

Kryzys władzy w Polsce początkach XVII

In historia sciaga on Grudzień 3, 2009 at 4:10 am

Kryzys władzy w Polsce w początkach XVII w . Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.409

In historia sciaga on Listopad 10, 2009 at 4:10 am

Rzecz jednak upadła, gdyż Zamoyski proponował wykluczenie kandyda­tów, którzy nie byliby krwi słowiańskiej, co poruszyło stronników Habs­burgów. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.629

In historia sciaga on Listopad 10, 2009 at 4:10 am

Traktat warszawski przede wszystkim regulował stosunki między Pol­ską a Saksonią, opierając się na poprzednich zobowiązaniach Augusta II. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.763

In historia sciaga on Listopad 10, 2009 at 4:10 am

Konstytucja 3 maja nadawała więc organizacji państwa polskiego charakter monarchii konstytucyjnej. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.826

In historia sciaga on Listopad 10, 2009 at 4:10 am

Aleksander I, który toczył rokowania o zmontowanie koalicji zdolnej do pełnego wykorzystania zwycięstwa rosyjskiego nad wielką armią, starał się również o zneutralizowanie, jeśli nie pozyskanie wojska polskiego. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.64

In historia sciaga on Listopad 10, 2009 at 4:10 am

Tymczasem wiek XVI był w całej niemal Europie okresem koniunktury, na produkty rolne. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.179

In historia sciaga on Listopad 10, 2009 at 4:10 am

Wkrótce doszło zresztą do rozłamu w samym kalwinizmie. Czytaj resztę wpisu »

Historia Polski – cz.294

In historia sciaga on Listopad 10, 2009 at 4:10 am

Drugim ważnym ośrodkiem malarskim stał się w tym czasie Gdańsk. Czytaj resztę wpisu »